Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Informacje związane z działalnością biblioteki szkolnej
 
Regulamin
Podręczniki
List do Rodziców
ICIM
Wydarzenia:

Kubuś Puchatek
Ojciec Leon
Pluszowe misie
O ptaszkach
Spotkanie z pisarką
Spotkania muzyczne
Byliśmy w Tyńcu
Góralskie spotkanie
Kabareciarz
ETŚD 2013
Cukierek
Pluszowy miś
W Muzeum
Spotkanie autorskie
Na Rajskiej
Zakładka
BPU
Pan Cichoń
Akcje:

Podaruj książkę
Podziel się książką
 CZYTELNICY 
NA WAGĘ KSIĘGI


Najlepsi czytelnicy

  Wypożyczanie podręczników

Regulamin wypożyczania
podręczników w Szkoły Podstawowej
im. Walerego Goetla
w Zelczynie.

1. Podręczniki dla uczniów wraz z materiałami edukacyjnymi i ćwiczeniowymi otrzymuje biblioteka szkolna, która wraz z dyrekcją szkoły decyduje o sposobie ich rozprowadzania wśród uczniów.

2. Wypożyczenie podręczników i materiałów edukacyjnych na okres roku szkolnego jest bezpłatne.

3. Uczeń jest zobowiązany do szanowania podręczników. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych odpowiada finansowo rodzic lub prawny opiekun dziecka.

4. Przez uszkodzenie podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego uważa się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), którego skutki są możliwe do usunięcie. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik, materiał edukacyjny lub ćwiczeniowy naprawić.
O sposobie naprawy lub konieczności odkupienia podręcznika, materiałów edukacyjnych bądź ćwiczeniowych decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i bibliotekarzem.

5. Przez zniszczenie podręcznika, materiału edukacyjnego i ćwiczeniowego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).

6. Uczeń jest zobowiązany do zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki w terminie ustalonym przez dyrekcję szkoły.

7. Materiały ćwiczeniowe są rozdawane dzieciom bezpłatnie i bezzwrotnie.

8. Uczeń, który zmienia szkołę w czasie trwania roku szkolnego jest zobowiązany do zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej.

 


Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.:  012-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu