(1/32): Szewczyk Dratewka (2/32): Lena recytuje wiersz (3/32): Lena recytuje wiersz (4/32): Szewczyk Dratewka
(5/32): Szewczyk Dratewka (6/32): Szewczyk Dratewka (7/32): Szewczyk Dratewka (8/32): Szewczyk Dratewka
(9/32): Szewczyk Dratewka (10/32): Szewczyk Dratewka (11/32): Szewczyk Dratewka (12/32): Szewczyk Dratewka
(13/32): Szewczyk Dratewka (14/32): Szewczyk Dratewka (15/32): Szewczyk Dratewka (16/32): Szewczyk Dratewka
(17/32): Szewczyk Dratewka (18/32): Szewczyk Dratewka (19/32): Szewczyk Dratewka (20/32): Szewczyk Dratewka
(21/32): Szewczyk Dratewka (22/32): Szewczyk Dratewka (23/32): Szewczyk Dratewka (24/32): Szewczyk Dratewka