Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Historia szkoły i szkolne życie uczniów
 
Rys historyczny
Budynek
Uczniowie
Nauczyciele
Współpraca
Lata 1918-1939
II wojna światowa
Czasy powojenne
Lata 1985-2001
Lata 2002-2006
Lata 2007-2009
Lata obecne
Dyrektorzy
 
OKRES II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 - 1945

     1 września 1939 roku rozpoczęła się druga wojna światowa. Polskę zaatakowały Niemcy. 17 Września napadł na nasz kraj Związek Radziecki. Po wrześniowej klęsce ziemie polskie znalazły się pod obcym panowaniem. Zelczyna weszła w skład zarządzanej przez Niemców Generalnej Guberni. Nauka w zelczyńskiej szkole rozpoczęła się w tym roku z dużym opóźnieniem. Początkowo wydawało się, że nie będzie jakichś większych zmian. Korzystano ciągle z polskich podręczników. W 1940 roku niemieckie władze zakazały nauczania historii i geografii. Kazano usunąć ze szkoły polskie podręczniki. Miało je zastąpić wydawane po polsku niemieckie czasopismo „Ster” ukazujące się jako miesięcznik, ale do szkoły w Zelczynie jego egzemplarze docierały, przeważnie raz na trzy miesiące. W 1941 roku zgodnie z zaleceniami niemieckich władz oświatowych zlikwidowano szkolną bibliotekę. Polskie książki miały być odesłane do zniszczenia. Mimo olbrzymich trudności nauka w szkole trwała prawie przez cały okres okupacji w latach 1939-l945. W styczniu 1945 trzeba było jednak przerwać zajęcia. Trwały, bowiem zaciekłe walki będące wynikiem radzieckiej ofensywy na całym wschodnim froncie. Te wojenne działania nie ominęły i Zelczyny pociągając za sobą niejedną tragedię. Niemcy uciekli. 23 Stycznia 1945 pojawili się w Zelczynie zwyciężający Rosjanie. Po przejściu frontu nauczycielka, pani Janina Stankiewiczówna próbuje wznowić zajęcia szkolne nie zważając na piętrzące się rozliczne trudności. 1 Kwietnia 1945 roku przyszło jej jednak opuścić Zelczynę. Jej następca pan Witold Gibczyński doprowadził do tego, że szkoła zaistniała w wiosce jakby na nowo. Dzieci zaczęły przychodzić do niej bardzo chętnie. Uczyły się i nadrabiały wojenne zaległości, szczególnie z przedmiotów w czasie okupacji zakazanych, czyli historii i geografii.

 

 

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu