Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Historia szkoły i szkolne życie uczniów
 
Rys historyczny
Budynek
Uczniowie
Nauczyciele
Współpraca
Lata 1918-1939
II wojna światowa
Czasy powojenne
Lata 1985-2001
Lata 2002-2006
Lata 2007-2009
Lata obecne
Dyrektorzy
 
Lata  2002 - 2006

 

     Nowy rozdział w życiu szkoły wiązał się z objęciem stanowiska dyrektora we wrześniu 2002 roku przez pana Pawła Kolasę. Dbając o podejmowanie różnorodnych działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia, kontynuuje on składające się na tradycję szkoły uroczystości i przedsięwzięcia (np. wyjazdy na zieloną szkołę: 2002 rok – Ustroń, 2003 rok – Dźwirzyno, 2004 rok - Zawoja) . Zgodnie jednak z założeniami reformy oświaty poszukuje i wdraża nowe pomysły służące dalszemu rozwojowi szkoły i uczniów. Pomagają mu w tym nauczyciele, którzy, szczególnie od momentu wprowadzenia stopni awansu zawodowego, starają się wzbogacić własny warsztat pracy i umiejętności poprzez podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego oraz wdrażanie nowoczesnych form pracy z uczniem i dla ucznia. Stąd włączanie się szkoły w nowe przedsięwzięcia i inicjatywy, które są koniecznością w szybko zmieniającej się rzeczywistości oświatowej.

     Ważne miejsce w tych działaniach zajmują te, które dotyczą przygotowania Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej. Już od 2000 roku szkolne zestawy programów nauczania uwzględniają realizację programu ścieżki edukacyjnej - Edukacja Europejska. By w ciekawy sposób przybliżyć uczniom problematykę europejską, zorganizowano dla nich w 2002 roku spotkanie ze studentem politologii, który, przygotowując do dyskusji, przedstawiał uczestnikom argumenty za i przeciw wstąpieniu Polski do UE. Z kolei szóstoklasiści mieli możliwość udziału w spektaklu pt. „Polak – obywatel Europy”, który w przystępny, zabawny, ale ciekawy sposób przypominał historię Polski wpisaną w historię Europy.
     Przekonanie, że wstąpienie do UE otwiera przed naszymi uczniami nowe możliwości, ale też wymaga wszechstronnego rozwoju wpłynęło na podejmowanie kolejnych inicjatyw. Co roku zwiększa się liczba zachęcanych i przygotowywanych przez nauczycieli uczestników rozmaitych konkursów. Uczniowie rozwijają zainteresowania, biorąc udział w licznych konkursach, m. in. polonistycznych, matematycznych, historycznych, ortograficznych, plastycznych, tanecznych, sportowych, oszczędzania. Teatralne umiejętności można zdobywać w działającym w szkole kole teatralnym pod opieką pani Danuty Wicher, który od roku 2003 przyjął nazwę „Groszek”. Pierwszy sukces odniósł w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrzyków Ekologicznych w Libiążu. Otrzymał wyróżnienie za sztukę "Ekokapturek". W roku 2003 zajął III miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Teatrzyków Szkolnych w Skawinie prezentując spektakl: "Nowe dzieje Śnieżki". W zorganizowanym przez Centrum Kultury i Sportu "Sokół" w Skawinie Przeglądzie Grup Kolędniczych i Jasełkowych "Groszek" zajął I miejsce, wystawiając jasełka: "Szopka na polanie". Artystyczne zainteresowania, tym razem poezją, można rozwijać na organizowanych od 2002 roku, przez pana Zenona Michalskiego, „Spotkaniach z poezją”. Kolejne edycje spotkań nosiły tytuły: „Wiersze nasze, myśli nasze” – rok 2002; W cieniu czarnoleskiej lipy” – rok 2003; Stacja Wierszalin Główny” rok 2004, na którym również uczestnicy recytowali swoje ulubione wiersze. Uczniowie przygotowują i wydają szkolne „Pisemko” – gazetkę dla dzieci i o dzieciach. W kwietniu 2004 roku to prowadzone przez pana Zenona Michalskiego pismo otrzymało nagrodę. W VII edycji Powiatowego Przeglądu Prasowego „SKAWWITZER” wyróżniono indywidualnie Zofię Chromniak. Z kolei najmłodsi, pod opieką pani Renaty Gubały, działają od 2003r. w drużynie zuchowej, która przyjęła chlubną nazwę: „Bractwa Mądrej Sowy”.

     Kalendarz życia szkolnego zawiera bogatą listę imprez, które corocznie, z wielkim oddaniem, przygotowują uczniowie i ich opiekunowie. Do najważniejszych zaliczyć trzeba uroczystości patriotyczne – z okazji 3 Maja, czy 11 Listopada, które uświetnia, zgodnie z ceremoniałem, szkolny poczet sztandarowy. Żaden rok szkolny nie obejdzie się bez przyjęcia w poczet uczniów pierwszoklasistów. Uroczystemu ślubowaniu towarzyszy wręczenie uczniom legitymacji szkolnych oraz upominków od Rady Rodziców, SRU i SU. Co roku także uczniowie, wdzięczni za pracę pedagogiczną i trud wychowania, pamiętają o swoich nauczycielach i wychowawcach, przygotowując program artystyczny na Święto Edukacji Narodowej. W szkole i przedszkolu panuje wtedy wyjątkowa, bo ciepła i serdeczna atmosfera. Podobną można zauważyć w czasie Dnia Babci i Dziadka, uroczystości, na którą szczególnie czekają przedszkolaki. Dla swoich dziadków, pod opieką Pań Barbary Lelek i Aleksandry Jankowicz, organizują uroczyste spotkania m.in. w Świetlicy Wiejskiej w Ochodzy. Ta impreza na stałe wpisała się w życie mieszkańców Ochodzy, ponieważ skupia całe, wielopokoleniowe środowisko. Podobny charakter mają organizowane corocznie spotkania wigilijne przed Świętami Bożego Narodzenia, na których uczniowie wystawiają jasełka. Maj to miesiąc, w którym wszystkie dzieci pamiętają o swoich mamach. Z okazji „Święta Matki” uczniowie przygotowują dla nich program artystyczny i wręczają własnoręcznie wykonane prezenty. Wdzięczność i miłość dorosłych wobec dzieci zauważyć z kolei można w czasie obchodów Dnia Dziecka czy mikołajek. Uczniowie mają okazję wyjechać na wycieczki, brać udział w zabawach i zawodach oraz grach zręcznościowych, a w grudniu otrzymują ogromne paczki z prezentami. Nie dziwi zatem stuprocentowa frekwencja tego dnia w szkole. Podobnie jest pierwszego dnia wiosny, nikt wtedy nie myśli o opuszczeniu zajęć szkolnych, zgodnie z niepisaną tradycją. Co roku bowiem szkoła zapewnia uczniom atrakcyjne zajęcia, w czasie których można m. in. wziąć udział w barwnym korowodzie połączonym z topieniem marzanny. Równie sympatyczna atmosfera panuje w czasie walentynek, święta obchodzonego od niedawna. Wyrazy sympatii można w tym dnu przekazać każdemu, wykorzystując szkolną pocztę walentykową.
     Czwartoklasiści mogą również zdobyć kartę rowerową, poznając znaki i przepisy ruchu drogowego i kształtując tym samym nawyki bezpiecznego zachowania się na drodze. Pierwszoklasiści z kolei uczestniczą co roku w cyklu zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego. Po nich zdają egzamin na kartę pieszego. Przedszkolaki natomiast zapraszają policjantów z Komendy Policji w Skawinie. Celem spotkań jest poznanie dzielnicowego i utrwalenie zasad ruchu drogowego. Do tej pory pogadanki odbywały się pod hasłem: „Mój dzielnicowy”, „Chcemy lepiej niż rodzice chodzić pieszo przez ulicę”, „Przedszkolak bezpieczny na drodze”. To bardzo ważne i pożyteczne spotkania w kalendarzu przedszkola. Uczniowie uczestniczą także w wielu akcjach: „Góra grosza” – zbiórka pieniędzy na rzecz sierot organizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom” i „Zbiórka surowców wtórnych” – w roku szkolnym 2003/04 szkoła zajęła I miejsce w gminie, a w 2004/05 – miejsce II. Środowisku służy coroczne uczestnictwo uczniów w akcji ekologicznej „Sprzątnie Świata”. Wrażliwość na potrzeby innych wyrazić można, występując w Sali Widowiskowo – Sportowej w Skawinie i zbierając pieniądze w czasie kolejnych finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie włączają się także w inne ogólnopolskie kampanie. W roku szkolnym 2004/05 wszystkie klasy wzięły udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
     Profilaktyce uzależnień, której coraz więcej miejsca poświęca szkoła, służą m. in. gminne warsztaty profilaktyczne „Szkoła wolna od nałogów”, organizowane od 2003 roku z inicjatywy nauczycielek: pani Renaty Młynarczyk i pani Jolanty Franczuk. W ramach I i II edycji konkursu plastycznego, uczniowie wykonali prace na temat: „Antyreklama alkoholowa”, „Strefa bezdymna”. III edycja konkursu doceniała tych, którzy pokonali nałóg. Dla nich konkursowicze wykonali ordery z plasteliny. Przedłużeniem działań profilaktycznych są także zajęcia organizowane dla uczniów szkoły w czasie ferii zimowych i wakacji, które poprzez ciekawe propozycje uczą właściwie i zdrowo wykorzystywać wolny czas.
Od trzech lat odbywa się w naszej szkole finał ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach, rozgrywkach, występach artystycznych, pokazach tańców dyskotekowych, dyskotekach. Rodzicom rozdawane są ulotki informujące o zagrożeniach czychających na dzieci i sposobach radzenia sobie z nimi.

     Szkoła zawsze otwarta jest na przyjęcie gości. W czerwcu 2004r. ze specjalną wizytą przybywa do nas biskup Kazimierz Nycz. Pełne wzajemnej życzliwości spotkanie z uczniami i pracownikami szkoły zakończone jest oddaniem całej placówki pod opiekę Matki Boskiej. Czerwiec 2004r. to także czas, kiedy szkoła świętuje swoje 35 – lecie istnienia. Przybywają kolejni goście, wśród nich: Burmistrz Miasta i Gminy Skawina - pan Adam Najder, Kierownik WKE – pani Barbara Włodarska - Kępa, byłe dyrektorki szkoły – pani Michalina Krupa i pani Stanisława Cekiera, emerytowani pedagodzy i pracownicy obsługi. Na spotkaniu nie brakuje wspomnień, pamiątkowych zdjęć i wzruszeń.
     Drugi dzień obchodów upłynął pod znakiem zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci i rodzice a także dziadkowie po obejrzeniu programu artystycznego brali udział w zawodach, kupowali na kiermaszu, można było zjeść smaczną kiełbaskę z grilla, poskakać na dmuchanym zamku i skorzystać z licznych atrakcji, np. malowanie twarzy.

     Ważny w historii szkoły okazuje się rok 2005. Już na jego początku cała społeczność szkolna jednoczy się wokół doświadczenia choroby i śmierci Jana Pawła II. Uczniowie i pracownicy szkoły uczestniczą we Mszy św., oraz tworzą wokół kościoła łańcuch – „Z życia do życia”.
     Początek roku to także czas zorganizowania pierwszego spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej w Skawinie. W ramach programu „Nowe drogi” dzieci mogły nie tylko poznać pracę strażnika miejskiego, ale przede wszystkim przypomnieć sobie, jak trzeba dbać o własne bezpieczeństwo.
     W maju, natomiast, ochodzanie zbierają się na ważnym jubileuszu – 25 – lecia przedszkola. Nie brakuje także zaproszonych gości, m. in. przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, emerytowanych pracowników placówki czy przedstawicieli lokalnych organizacji. Jednak najważniejsi w tym dniu są najmłodsi, którzy pod okiem wychowawczyni – pani Aleksandry Jankowicz - prezentują bogaty program artystyczny. Przedszkolaki recytują wiersze, śpiewają, tańczą, zachęcają do wspólnej zabawy, udowadniając zebranym, że „ich przedszkole jest najlepsze”. Program wzbogacają występy uczniów z klasy II, chór szkolny, zespół taneczny i instrumentalny pod kierunkiem pań: Renaty Młynarczyk, Lidii Żmudy. Goście mają także okazję zakupienia cegiełek – kartek pocztowych ze zdjęciami prac przedszkolaków oraz samego przedszkola. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na potrzeby placówki.

     Przekonanie o randze sportu i ćwiczeń fizycznych w procesie wychowania młodego człowieka decyduje o rozpoczęciu prac na przełomie czerwca i lipca 2004r. przy budowie sali gimnastycznej. Jej oficjalne otwarcie następuje 15 września 2005 r. Na tę uroczystą chwilę zaproszeni są dostojni goście z Małopolskim Kuratorem Oświaty – panią Elżbietą Lęcznarowicz oraz starostą – panem Jackiem Krupą i Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina – panem Adamem Najderem na czele. Dokonano poświęcania sali gimnastycznej oraz ceremonialnego wręczenia dyrektorowi szkoły – panu Pawłowi Kolasie symbolicznego klucza to tego wspaniałego i nowocześnie wyposażonego obiektu. Najbardziej jednak cieszą się sami uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelczynie. Tę radość wyrażają oni już w czasie występów artystycznych, na które przyszedł czas tuż po oficjalnej części uroczystości. Nie dziwi zatem fakt, że lokalna społeczność chętnie integruje się ze szkołą. Służy temu na przykład zorganizowany w niedzielę 18 września po mszy świętej i występach dzieci na sali gimnastycznej piknik rodzinny. Organizatorom: Radzie Sołeckiej i Radzie Rodziców dopisały zarówno pogoda jak i dobry humor gości. Zwłaszcza, że nie brakowało atrakcji: karuzele i zjeżdżalnie dla najmłodszych, pyszne dania z grilla, spory wybór napojów czy loteria. Gościom czas umilała niezła kapela, grająca muzykę przede wszystkim dla starszego pokolenia. Oprócz tubylców na pikniku gościło wiele rodzin z okolicznych miejscowości. Trudno się dziwić, skoro takiej imprezy w Zelczynie jeszcze nie było.
     Cieszy zatem również taka forma współpracy szkoły ze środowiskiem. Inwestycja budowy sali gimnastycznej wpłynęła także na modernizację budynku szkoły – zakończono systematyczną wymianę okien oraz wymieniono ogrodzenie i ułożono chodniki.

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu