Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Historia szkoły i szkolne życie uczniów
 
Rys historyczny
Budynek
Uczniowie
Nauczyciele
Współpraca
Lata 1918-1939
II wojna światowa
Czasy powojenne
Lata 1985-2001
Lata 2002-2006
Lata 2007-2009
Lata obecne
Dyrektorzy
 

Lata 2007 - 2009


             Rok 2007 przyniósł wielkie zmiany personalne i organizacyjne w naszej szkole. Pierwszą z nich była zmiana na stanowisku dyrektora. Pełniący do tej pory tę funkcję - mgr inż. Paweł Kolasa - objął stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty w Skawinie. Dyrektorem szkoły natomiast została mgr Teresa Dąbrowska. - nauczycielka nauczania zintegrowanego wywodząca się spośród naszego grona pedagogicznego. Na stanowisko wicedyrektora została powołana mgr Jolanta Franczuk - nauczycielka wychowania fizycznego.

 W związku z reorganizacją szkół w naszej gminie przed nową dyrekcją stanęło nie lada wyzwanie. Od roku szkolnego 2007/2008 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Facimiechu i Pozowicach zaczęli uczęszczać do naszej szkoły. Dyrekcja szkoły, wychodząc naprzeciw uczniom i rodzicom z likwidowanych szkół, zorganizowała spotkanie z przyszłymi wychowawcami, pedagogiem, a także umożliwiła zwiedzenie naszej szkoły. Natomiast zaraz po rozpoczęciu nauki nowi uczniowie objęci zostali szczególną opieką wychowawców, pedagoga i uczniów szkoły po to, aby szybko mogli zaaklimatyzować się w nowym środowisku. Również wśród nauczycieli uczących w szkole pojawiły się nowe osoby: mgr Ewa Maślanka, mgr Barbara Sekuła, mgr Bogumiła Bezak, mgr Elżbieta Ciepły, mgr Maria Przebinda.
Na zasłużoną emeryturę przeszła znakomita nauczycielka matematyki pani Lidia Gacek.
 
Aby szkoła była coraz bardziej przyjazna dzieciom i zrealizowała nowatorskie założenia na polu oświaty na bieżąco wprowadzano kolejne ulepszenia. Do najważniejszych możemy zaliczyć uruchomienie w 2008 roku Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, które mieści się w bibliotece szkolnej. Dzięki zaangażowaniu dyrektora szkoły nasza placówka przystąpiła do ministerialnego projektu edukacyjnego, dzięki któremu wyposażono 4 stanowiska komputerowe, zainstalowano urządzenie wielofunkcyjne.   Centrum nie istniałoby bez dobrej współpracy z rodzicami, którzy wyremontowali najpierw pomieszczenia biblioteki szkolnej. Z czasem ICIM mieszczący się w bibliotece stał się najchętniej odwiedzanym przez uczniów miejscem. Wspólny wysiłek dyrekcji i rodziców przyniósł oczekiwane rezultaty. 
Poza tym latem 2008 roku przeprowadzono kapitalny remont kuchni, a od września 2008 roku uruchomiono szkolną stołówkę, co jest niezwykle ważne z uwagi na dużą liczbę dzieci dojeżdżających do naszej placówki. W roku szkolnym 2008/2009 ze stołówki korzystało już 73 dzieci. Dla wielu z nich obiad w szkole był najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Opiekę nad nimi oraz uczniami uczęszczającymi do świetlicy od tego roku sprawowała nowo zatrudniona pani Agnieszka Pawlica. W tym samym czasie ocieplono i wykonano nową elewację na budynkach szkoły oraz oddziałów przedszkolnych w Ochodzy i Facimiechu. Nowy rok szkolny rozpoczęto więc w odremontowanych, estetycznie wyglądających
i docieplonych budynkach.
            W grudniu 2008 roku uzyskując dofinansowanie z MEN, przy współudziale funduszy Gminy oraz Rady Rodziców  uruchomiono szkolny monitoring. Dla bezpieczeństwa uczniów zamontowano sześć kamer w różnych miejscach szkoły i przy placach znajdujących się na jej terenie.
 
Kalendarz uroczystości szkolnych obfitował w wiele różnorodnych imprez. Pani dyrektor Teresa Dąbrowska nie tylko dbała o tradycję, kontynuując sprawdzone i lubiane uroczystości szkolne.
W kalendarzu pojawiły się także nowe wydarzenia. Zaliczyć do nich możemy np. zainicjowany przez księdza Krzysztofa Grabca „Kolędowy Konkurs Karaoke”, który odbywał się podczas przerw obiadowych na korytarzu szkolnym i od razu zyskał aprobatę naszych uczniów. Od gromkiego śpiewu drżała wówczas cała szkoła, a najlepsi wykonawcy otrzymywali nagrody i dyplomy.
Dużą popularnością cieszyła się również „Cecyliada” – konkurs wokalno – muzyczny ku czci patronki chórów i kościelnych zespołów. Uczniom podobała się taka forma modlitwy, bo przecież radosne śpiewanie było właśnie modlitwą ku czci Boga Ojca i świętej Cecylii.
Jury pod przewodnictwem pani dyrektor i księdza proboszcza Zdzisława Budka oceniało nie tylko popisy wokalne, ale także kostiumy występujących oraz wrażenie artystyczne.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był także konkurs recytatorski poezji Jan Pawła II zorganizowany w 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Św. Piotra. Recytowano fragmenty Pieśni o Bogu ukrytym, Pieśni o blasku wody, Wędrówki do miejsc świętych. Nie zabrakło też cytatów z Tryptyku rzymskiego.
Poza tym uczniowie najmłodszych klas wzięli udział w akcji „Ratujemy i uczymy ratować”, podczas której zapoznają się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 
Od marca 2008 roku pod kierunkiem Pani Renaty Gubały działało w naszej szkole kółko plastyczne „Mali artyści”. Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwijali zdolności plastyczne, twórczą inwencję i pomysłowość.
 
Nauczyciele nie ustawali w wysiłkach, wciąż poszukując nowych, ciekawych miejsc, do których warto zabrać uczniów w ramach wycieczek szkolnych. Atrakcyjne okazały się nie tylko dalekie wyprawy, ale również te bliskie, pokazujące piękno Małej Ojczyzny. Niewątpliwie do takich zaliczyć możemy zwiedzanie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Muzeum Chleba w Radzionkowie, gdzie dzieci uczyły się szacunku dla kromki chleba, skąd już tylko krok do szacunku dla najbliższych, kraju rodzinnego i otaczającego nas świata. Z kolei dalekie wyjazdy np. do Ustronia Morskiego czy Władysławowa łączyły wypoczynek z nauką i realizowały ideę tzw. zielonych szkół.
 
W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie z powodzeniem reprezentowali szkołę w różnych konkursach, osiągając znaczące sukcesy. I miejsce wywalczyli w II Powiatowym Konkursie Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie, zaś zespół wokalny „Rozśpiewana klasa” wyśpiewał III miejsce w Małopolskim Wiosennym Przeglądzie Artystycznym Szkół Podstawowych. O wszystkich sukcesach naszych uczniów można przeczytać zakładce „Osiągnięcia” – a było ich wiele…
 
Uczniowie szkoły brali udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, oraz ogólnopolskim programie „Szkoła bez przemocy”. Wspólnie z koordynatorami zdobyliśmy certyfikat „SZKOŁY BEZ PRZEMOCY”.
 
Przez cały czas szkoła stwarzała możliwości do spotkania z ciekawymi ludźmi. Niewątpliwie do takich wydarzeń zaliczyć możemy spotkanie z szermierzem Radosławem Zawrotniakiem – srebrnym medalistą olimpijskim z Pekinu w drużynowym turnieju szpadzistów. 
Z kolei w świat magii i czarów podczas wesołej zabawy wprowadził uczniów wprawny iluzjonista.
Jak prawidłowo postępować z psem, zademonstrował policjant podczas spotkania na temat „Nie gryź, bądź przyjacielem”.
W czasie koncertu „Baśniowej kapeli” pod hasłem „Zróbmy coś dobrego” aktorzy uczyli, jak radzić sobie z problemami, które spotykają nas w codziennym życiu.
Pisarka Ewa Stadmuller w zabawowy sposób zaprezentowała młodszym wychowankom naszej szkoły swój bogaty dorobek pisarski. Zachęcała do czytania książek, bo zawierają wiele mądrości. Dzięki lekturze możemy wiele się nauczyć i zwiedzić cały świat. Bezcenną pamiątką z tego spotkania była książka wraz z autografem pisarki.
 
Lata szkolne 2007-2009 zdecydowanie można zaliczyć do udanych. Różnorodne sukcesy uczniów stały się chlubą szkoły dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły oraz dobrej współpracy z gronem pedagogicznym i rodzicami.
Nowy rok szkolny 2009/2010 przyniósł kolejną zmianę organizacyjną. Od 1 września 2009 roku budynek oddziału przedszkolnego w Facimiechu przejęło Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach, gdyż zorganizowano tam filię tego przedszkola. Pod opieką szkoły pozostał więc jak dawniej - budynek wraz z oddziałem przedszkolnym w Ochodzy.
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu