Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Historia szkoły i szkolne życie uczniów
 
Rys historyczny
Budynek
Uczniowie
Nauczyciele
Współpraca
Lata 1918-1939
II wojna światowa
Czasy powojenne
Lata 1985-2001
Lata 2002-2006
Lata 2007-2009
Lata obecne
Dyrektorzy
 
UCZNIOWIE

     O istnieniu szkoły decydują przede wszystkim uczniowie. Nawet najwspanialszy budynek z najlepszymi nauczycielami nie będzie stanowił szkoły dotąd, dopóki nie pojawi się w nim grupa uczniów. Szkoła w Zelczynie ma pod tym względem dość ciekawą historię. W ponad stuletnim okresie istnienia, można w jej dziejach wyszczególnić kilka jakby odrębnych etapów. Najpierw, do 1955 roku uczyły się w niej tylko dzieci z Zelczyny. W 1955 roku szkoła przejęła również opiekę nad dziećmi z Ochodzy. Władze oświatowe postanowiły, że te dwie sąsiadujące ze sobą miejscowości będą miały jedną wspólną szkołę. Tak było do 1976 roku. Wtedy utworzono w Zelczynie szkołę zbiorczą dla dzieci z Zelczyny, Ochodzy, Facimiecha, Wielkich Dróg, Pozowic i Jaśkowie. W tych ostatnich czterech miejscowościach, utworzono dla najmłodszych uczniów punkty filialne, będące częścią szkoły zbiorczej. Po dziesięciu latach takiego stanu rzeczy szkoły w Wielkich Drogach, Pozowicach i Jaśkowicach zaczęły się stopniowo usamodzielniać, stając się w końcu pełnymi szkołami ośmioklasowymi. W Zelczynie pozostali wszyscy uczniowie z tej miejscowości i z Ochodzy oraz starsze dzieci z Facimiecha. Od 1999 roku szkoła w Zelczynie stała się dla tych dzieci szkołą sześcioklasową. Starsze, uczące się dotychczas w siódmej i ósmej klasie, uczęszczają do skawińskiego gimnazjum. W związku z postępującym rozwojem gospodarczym, różnorodnym przyrostem naturalnym oraz zmianami wynikającymi z kolejnych reform oświatowych, zmieniała się na przestrzeni lat liczba uczniów w zelczyńskiej szkole. W latach 1921-1955 wahała się ona w granicach od 45 do 82 (45 w roku szkolnym 1933/34 i 1935/36, a 82 w roku szkolnym 1923/24). W okresie międzywojennym była to szkoła czteroklasowa, a po wojnie w latach 1946 - 1955 szkoła sześcioklasową. Były też w tym czasie dzieci z Zelczyny, które uzupełniały naukę w Skawinie. W roku szkolnym 1956/57 po raz pierwszy w tej szkole pojawiła się również klasa siódma, a w roku szkolnym 1966/67 zgodnie z zaleceniami kolejnej reformy szkołą w Zelczynie stała się szkoła ośmioklasową. W latach 1956 - 1976 liczba uczniów ciągle wzrastała - od 113 w roku szkolnym 1956/57 do 230 w roku szkolnym 1970/71. W momencie utworzenia szkoły zbiorczej w 1976 roku, liczba uczniów prawie się podwoiła. W budynku przystosowanym do nauczania około 200 dzieci, musiało się ich pomieścić około pół tysiąca { na przykład w roku szkolnym 1977/78 zapisanych do samej tylko szkoły w Zelczynie było 423 dzieci, zaś rok później było już ich 463}. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, w związku z ponownym usamodzielnianiem się szkół w Wielkich Drogach, Jaskowicach i Pozowicach, liczba uczniów w zelczyńskiej szkole stopniowo malała. Dzięki temu z każdym rokiem poprawiały się warunki do nauki dla dzieci i pracy dla nauczycieli. Przykładowo w styczniu 1989 roku do szkoły w Zelczynie uczęszcza 319 uczniów, z czasem jednak ich liczba stopniowo maleje. We wrześniu 1994 roku w 10 salach szkolnych rozpoczyna naukę już tylko 270 uczniów, nad którymi opiekę sprawuje 25 nauczycieli. W czerwcu 2000 roku, w związku z wprowadzaną reformą oświaty, mury szkoły opuszcza ostatni rocznik ósmoklasistów, którzy pomyślnie zdali testy kompetencji, umożliwiające im dostanie się do wybranych szkół średnich. Rok szkolny 1999/2000 jest także ostatnim rokiem nauki w tej placówce dla uczniów klasy szóstej, którzy od września 2000 roku stają się uczniami Gimnazjum w Skawinie. W kolejnych latach liczba wychowanków w zasadzie nie ulega zmianie: w roku szkolnym 2000/2001 wynosi 222, zaś w 2001/2002 – 221. Od września 2002 roku, kiedy stanowisko dyrektora obejmuje p. Paweł Kolasa, społeczność szkolną stanowi 210 uczniów, którzy pozostają pod opieką dwudziestodwuosobowego grona pedagogicznego.

 

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu