Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Historia szkoły i szkolne życie uczniów
 
Rys historyczny
Budynek
Uczniowie
Nauczyciele
Współpraca
Lata 1918-1939
II wojna światowa
Czasy powojenne
Lata 1985-2001
Lata 2002-2006
Lata 2007-2009
Lata obecne
Dyrektorzy
 
WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

     Szkoła jest ważnym składnikiem wiejskiego środowiska. Instytucja ta, nie może prawidłowo funkcjonować bez nawiązania właściwych kontaktów z ludźmi, którzy żyją, na co dzień w jej rejonie. Szczególnie dotyczy to rodziców dzieci realizujących obowiązek szkolny. Niezbyt dużo informacji na temat kontaktów szkoły z rodzicami zawiera kronika. Dowiadujemy się z niej między innymi, że 5 marca 1926 roku Przewodniczącym Szkolnej Rady Miejscowej został pan Wojciech Sołecki. Od 1929 roku Szkolnej Radzie Miejscowej w Zelczynie przewodniczył pan Andrzej Rachwał. Wójtem był wtedy pan Józef Mrozek, a nauczycielka pani Janina Stankiewiczówna zapisała w szkolnej kronice, że „stosunki między szkołą, a gminą są znośne". Współpracę z rodzicami bardzo chwalił sobie w 1945 roku nowy wówczas kierownik szkoły pan Witold Gibczyński. Miejscowi ludzie bardzo pomogli mu wtedy, kiedy usiłował za wszelką cenę doprowadzić do stanu używalności zniszczony w czasie działań wojennych budynek szkoły. Wymienił też wtedy nazwiska najbardziej aktywnych w tej działalności. Byli to panowie: Piotr Tylec, Edward Wycisk, Stanisław Rachwał, Władysław Tylec, Józef Pałka. 24 lutego 1949 roku wybrano Komitet Szkolny w składzie: pan Władysław Tylec, pan Stanisław Rachwał, pan Józef Opyrchał, pan Franciszek Mrozek, pan Piotr Przybyła i pani Franciszka Zamysłowska. Wielki wkład pracy i środków wnieśli mieszkańcy Zelczyny przy budowie i urządzaniu nowej szkoły w 1969 roku. Przewodniczącym Komitetu był wówczas pan Władysław Ciepły. Rodzice zawsze byli bardzo pomocni w realizacji zadań wynikających z planów pracy szkoły. Także obecnie działa w szkole Rada Rodziców, która ma wpływ na działalność szkoły. I chociaż aktywną współpracę podejmują tylko niektórzy rodzice, efekty tej ich działalności są na każdym kroku bardzo widoczne. Praktycznie wszystkie imprezy szkolne są otwarte dla środowiska. Zapraszani są na nie rodzice i rodzeństwo uczniów. Dużo zadowolenia sprawiają społeczności lokalnej różnorodne imprezy organizowane przez szkołę, w czasie, których uczniowie mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności. Współorganizatorami tego typu imprez są zawsze rodzice.
     Rada Rodziców, którą od roku szkolnego 1994/1995 kieruje Jadwiga Tęczar, z dużym zaangażowaniem wspiera i organizuje rozmaite imprezy na rzecz szkoły. Skarbnik, którego zadania powierzono p. Danucie Zięcik, nie tylko dba o właściwe dysponowanie pieniędzmi uzyskanymi z corocznych wpłat rodziców na tzw. komitet rodzicielski, ale również wspólnie z działającymi w Radzie rodzicami dysponuje funduszami pozyskanymi zarówno od prywatnych sponsorów jak i z dochodowych imprez. Kilkakrotnie bowiem, przez kolejne lata (w 1999, 2000, 2001 2002, 2003 roku ), Rada Rodziców była organizatorem zabaw sylwestrowych i karnawałowych. Dochody uzyskane z tych środowiskowych imprez przeznaczono między innymi w 1990 roku – na wyposażenie szkoły w odtwarzacz video oraz remont łazienek. Co roku Rada Rodziców finansuje zakup książek przeznaczonych na nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce. Stara się również na bieżąco uzupełniać księgozbiór biblioteki szkolnej. Uczniowie, którzy uczestniczą w konkursach i reprezentują szkołę na różnych środowiskowych uroczystościach mogą liczyć na pokrycie kosztów przejazdu. Rada Rodziców współpracuje także z pedagogiem szkolnym, który wskazuje na różne indywidualne potrzeby uczniów, uzyskując między innymi fundusze na zakup drożdżówek czy nawet okularów dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Słodycze i napoje są również co roku symbolicznym wyrazem pamięci dorosłych o święcie dzieci w dniu pierwszego czerwca.
     Jednak najważniejszym zadaniem postawionym sobie przez Radę Rodziców jest włączenie się w działania mające na celu stworzenie uczniom jak najlepszych warunków do nauki. Zadbana i dobrze wyposażona szkoła sprzyja bowiem zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań wychowanków. Rada Rodziców zakupiła firany, karnisze i żaluzje do klas, wyposażyła kuchnię w sprzęt konieczny do jej funkcjonowania, pozyskała kosiarki do trawy, a w 2001 roku brała udział w porządkowaniu terenu wokół budynku szkoły. By organizowane przez uczniów uroczystości i imprezy mogły mięć właściwą oprawę, Rada pokryła koszty związane z zakupem sprzętu nagłaśniającego. W roku szkolnym 1999/2000 uświetniła także obchody 30-lecia istnienia placówki poprzez ufundowanie sztandaru szkoły. W kolejnych latach stopniowo remontowano sale lekcyjne, między innymi: dla dzieci 6-letnich, świetlicę, kuchnię i pracownię komputerową. Te ostatnią systematycznie wyposażano w sprzęt komputerowy. Podkreślić należy, iż wiele prac członkowie Rady wykonali w czynie społecznym, czego przykładem może być parking naprzeciw szkoły.
     Rok szkolny 2003/2004 przyniósł nowe osiągnięcia: pierwszy raz przeprowadzono akcję „Kalendarz”. Podobnie jak z organizowanej i w tym roku zabawy sylwestrowej uzyskano kolejne fundusze, które przeznaczone zapewne zostaną na potrzeby szkoły.

 

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu