Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Informacje dla rodziców
 
Kalendarz roku
Ubezpieczenie
Dyżury specjalistów
Dowozy uczniów
Podręczniki
Chrońmy dzieci
Odblaskowa szkoła
Internet
   


Rada Rodziców
   

Rekrutacja

Do przedszkola
Do klasy 1


Powrót uczniów do szkoły:

Procedury
Dokumenty
   


Rekrutacja - przedszkola

Organizacja roku szkolnego 2021/2022
W REŻIMIE SANITARNYM

 Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii          

 Upoważnienie odbioru dziecka ze szkoły          

 Oświadczenie 1          

 Oświadczenie 2          

 Oświadczenie 3          

 Oświadczenie 4          

 Karta zgłoszenia na świetlicę          

 karta zgloszenia na obiady          

 
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Zelczyna120, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: , e-mail: spzelczyna@wp.pl