Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Informacje dla rodziców
 
Kalendarz roku
Ubezpieczenie
Dyżury specjalistów
Dowozy uczniów
Podręczniki
Chrońmy dzieci
Odblaskowa szkoła
Internet
Konsultacje nauczycieli
   


Rada Rodziców
   

Rekrutacja

Do przedszkola
Do klasy 1


Powrót uczniów do szkoły:

Depresja
Procedury
Dokumenty
   


Rekrutacja - przedszkola

Organizacja roku szkolnego 2021/2022
W REŻIMIE SANITARNYM

  PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKO?Y           

  Regulamin funkcjonowania szkoły w okresie pandemii           

  NAUCZANIE W TRYBIE STACJONARNYM           

  Procedyry bezpieczeństwa - świetlica           

  NAUCZANIE W TRYBIE HYBRYDOWYM           

  NAUCZANIE W TRYBIE ZDALNYM           

 
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: , e-mail: spzelczyna@wp.pl