Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Informacje dla rodziców
 
Kalendarz roku
Ubezpieczenie
Dyżury specjalistów
Dowozy uczniów
Podręczniki
Chrońmy dzieci
Odblaskowa szkoła
Internet
Konsultacje nauczycieli
   


Rada Rodziców
   

Rekrutacja

Do przedszkola
Do klasy 1


Powrót uczniów do szkoły:

Depresja
Procedury
Dokumenty
   


Dyżury nauczycieli
HARMONOGRAM   DYŻURÓW   SPECJALISTÓW
L.p. Nazwisko i imię nauczyciela specjalność Dzień i godziny dyżuru
1. mgr Andrzej Dulewicz logopeda poniedziałek:
8.00 - 16.00

wtorek:
8.00 - 15.00

1. mgr Dominika Bryl psycholog wtorek:
13.00 - 17.00

czwartek:
7.30 - 11.30

piątek:
11.30 – 14.30

2. mgr Anna Spasiewicz pedagog szkolny poniedziałek:
8.00 - 12.00

wtorek:
8.00 – 10.30
11.35 – 15.00

czwartek:
8:45 - 11.30

3. mgr Iwona Sendera terapeuta pedagogiczny,
socjoterapeuta
poniedziałek:
13.25 - 16.45

wtorek:
8.00 - 10.30

czwartek:
8:00 - 10.30

piątek:
8.00 - 10.30

4. mgr Joanna Fliśnik pedagog specjalny poniedziałek:
8.45 - 10.30
14.10 - 15.05

wtorek:
8.45 - 9.35

czwartek:
9.35 – 12.30

piątek:
8.45 - 9.35
11.30 - 13.30

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: , e-mail: spzelczyna@wp.pl