Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Informacje dla rodziców
 
Kalendarz roku
Ubezpieczenie
Dyżury specjalistów
Dowozy uczniów
Podręczniki
Chrońmy dzieci
Odblaskowa szkoła
Internet
   


Rada Rodziców
   

Rekrutacja

Do przedszkola
Do klasy 1


Powrót uczniów do szkoły:

Procedury
Dokumenty
   


Ewaluacja

EWALUACJA PROBLEMOWA W SZKOLE

Szanowni Rodzice,
     W dniach 7- 13 maja 2015.r przeprowadzona została w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji krakowskiego Kuratorium Oświaty ewaluacja zewnętrzna.
     Polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. – POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGAŃ PRZEZ SZKOŁĘ: B – WYSOKI

2) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.– POZOM SPEŁNIANIA WYMAGAŃ PRZEZ SZKOŁĘ: B – WYSOKI

3) Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych - POZIOM SPEŁNIANIA WYMAGAŃ PRZEZ SZKOŁĘ: B - WYSOKI     Pragnę poinformować, iż raport z wynikami przeprowadzonej ewaluacji jest już dostępny w sekretariacie szkoły w godzinach pracy jak i na stronie internetowej http://www.npseo.pl/ lub Raport z ewaluacji zewnętrznej.
     Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za zaangażowanie i udzielenie cennych uwag wizytatorom, które pozwoliły na uzyskanie opinii o funkcjonowaniu naszej szkoły.

Teresa Dąbrowska - dyrektor szkoły

 
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: , e-mail: sp@zelczyna.eu