Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Informacje dla rodziców
 
Kalendarz roku
Ubezpieczenie
Dyżury specjalistów
Dowozy uczniów
Podręczniki
Chrońmy dzieci
Odblaskowa szkoła
Internet
Konsultacje nauczycieli
   


Rada Rodziców
   

Rekrutacja

Do przedszkola
Do klasy 1


Powrót uczniów do szkoły:

Depresja
Procedury
Dokumenty
   


DRODZY RODZICE!
PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO AKCJI „ODBLASKOWA SZKOŁA”!

     Pierwszymi osobami przygotowującymi dzieci do bezpiecznego poruszania się na drogach są zwykle rodzice. Czasem dokonuje tego starsze rodzeństwo. Głównym motywem takiego postępowania rodziców, jak wykazały liczne badania, nie jest chęć przekazywania określonych przepisów lecz ochrona dziecka przed kalectwem lub nawet śmiercią. Część wspólnej edukacji komunikacyjnej dzieci dokonuje się w sposób niezamierzony. Jest to obserwacja zachowań dorosłych na drogach. Zdarza się, że rodzice uczęszczając po drogach wraz ze swoimi dziećmi łamią zasady ruchu drogowego nie zdając sobie sprawy, że jest to negatywna edukacja komunikacyjna.

     Dorośli uważają, że dokładnie zapoznawać dzieci z przepisami ruchu drogowego powinni nauczyciele i policja, a na nich spoczywa obowiązek bezpiecznego odprowadzania dzieci do szkoły w początkowym okresie oraz nauki bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

     Na pytanie skierowane do uczniów klas młodszych, kto im najczęściej mówił jak przechodzić przez ulicę, opowiadali, że rodzice (72%), nauczyciele (28%), natomiast w klasach starszych o przepisach ruchu drogowego dzieci dowiadywały się wyłącznie na lekcjach od nauczycieli.

     Trudno mieć zastrzeżenia do takiego podejścia dorosłych, szczególnie gdy rozważy się sytuację dokładnej znajomości przepisów opiekuńczych i drogowych. Nie wszyscy rodzice posiadają prawo jazdy, są to w większości ojcowie, którzy znaczniej mniej czasu poświęcają dzieciom. Polecenia przekazywane dzieciom dotyczą głównie koncentracji uwagi w czasie poruszania się po drodze i przechodzenia przez nią. Najczęściej zwraca się do dzieci „uważaj, nie wpadnij pod samochód”, „ nie przebiegaj przez drogę”. Są to raczej przestrogi, niż rozważne i wnikliwe rozmowy o zasadach poruszania się po drogach. Wśród rodziców przeprowadza się wiele badań na temat znajomości najnowszych przepisów ruchu drogowego. Wyniki nie są zadawalające. Jest jeden ważny przepis, o którym rodzice nie wiedzą, a jest to bardzo ważny przepis, mianowicie o obowiązku noszenia elementów odblaskowych podczas poruszania się po drodze o zmierzchu poza terenem zabudowanym. Wiadomo że nasze dzieci zmuszone są do pokonywania drogi, która nie zawsze jest oświetlona. Chodzi o to, by w porę i z dostatecznej odległości widziane przez kierujących, takie „światełko w mroku” pozwoliło podjąć odpowiednie środki ostrożności.

     Szkoła Podstawowa w Zelczynie po raz kolejny przyłączyła się do akcji „Odblaskowa szkoła” . Już od pierwszych dni nowego roku szkolnego przeprowadzane są wśród uczniów naszej placówki różnorodne działania edukacyjne promujące bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym. Realizowane są programy profilaktyczne, które utrwalają właściwe zachowania w praktyce.

     Gorąco zachęcamy rodziców do przyłączenia się do naszej akcji. Namawiamy Was, by dziecko poruszające się po drogach w czasie wieczornym były wyposażona w elementy odblaskowe, znaczki, opaski przypinane do tornistrów lub odzieży. Przypinamy odblaski w taki sposób, by światło nadjeżdżających samochodów mogło się w nich odbić, a wtedy będą skuteczne. Najlepiej z przodu kurtki, czapki, na prawej ręce.

     Nadchodzą najbardziej ciemne, ponure i na co wskazują policyjne obserwacje i statystyki – najbardziej niebezpieczne miesiące w ruchu drogowym. Długa pora ciemności, mgły, deszcze, śnieg i śliskie nawierzchnie dróg sprzyjają powstawaniu wypadków drogowych.

     Mamy nadzieję, że używanie elementów odblaskowych i nasze wspólne działania w kierunku bezpieczeństwa w ruchu drogowym ochronią nasze dzieci od nieszczęśliwych wypadków.

Organizatorzy akcji:
Ewa Maślanka
Renata Młynarczyk

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: , e-mail: spzelczyna@wp.pl