Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Informacje dla rodziców
 
Kalendarz roku
Ubezpieczenie
Dyżury specjalistów
Dowozy uczniów
Podręczniki
Chrońmy dzieci
Odblaskowa szkoła
Internet
Konsultacje nauczycieli
   


Rada Rodziców
   

Rekrutacja

Do przedszkola
Do klasy 1


Powrót uczniów do szkoły:

Depresja
Procedury
Dokumenty
   


Ubezpieczenie

Informacje o ubezpieczeniu
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
młodzieży szkolnej na rok 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia NNW naszych dzieci.
W bieżącym roku szkolnym ubezpieczycielem w naszej szkole jest: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
Poniżej zamieszczamy:


Wszelkie informacje i formularze niezbędne do likwidacji ewentualnej szkody znajdą Państwo w sekretariacie szkoły.

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: , e-mail: spzelczyna@wp.pl