Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Informacje dla rodziców
 
Kalendarz roku
Ubezpieczenie
Dyżury specjalistów
Dowozy uczniów
Podręczniki
Chrońmy dzieci
Odblaskowa szkoła
Internet
Ewaluacja
   


Rada Rodziców
   

Rekrutacja

Do przedszkola
Do klasy 1


Powrót uczniów do szkoły:

Dokumenty
   


Ubezpieczenie

Wymagane dokumenty
do likwidacji szkody z ubezpieczenia NNW
młodzieży szkolnej na rok szkolny 2018/2019 -
Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa:

- druk zgłoszenia szkody potwierdzony przez placówkę z danymi z polisy
- kserokopia legitymacji szkolnej ucznia
- dokumenty medyczne z przebiegu leczenia (karta informacyjna z placówki medycznej, w której udzielono pierwszej pomocy, historia choroby, wypis ze szpitala, oraz inne dokumenty medyczne; zdjęcia RTG nie są wymagane)
- dodatkowo: notatka z policji w przypadku szkody komunikacyjnej, karta rowerowa w przypadku urazu doznanego podczas jazdy na rowerze

 

 Ogólne warunki ubezpieczenia          

 Tabela uszczerbku na zdrowiu          

 Uszczerbek na zdrowiu - aneks nr 1          

 

 Zgłoszenie szkody - druk          

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: , e-mail: sp@zelczyna.eu