Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły
 
Archiwum
Najważniejsze
Szkolny teatr
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
  Panel

Tytuł SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ
dla Szkoły Podstawowej w Zelczynie

     Zawsze chcieliśmy, by nasze nauczanie szło w parze z uczeniem się naszych dzieci, by każdy czerpał satysfakcję z osiągania celów edukacyjnych. Taką szansę dostaliśmy, gdy nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoły Uczącej Się. Przez kilka lat ciężko pracowaliśmy. Krok po kroku wdrażaliśmy na naszych lekcjach strategie oceniania kształtującego. Ale opłaciło się. Nasi uczniowie chcą się uczyć, są aktywni i bardziej odpowiedzialni za swoje uczenie się. Mają silniejsze poczucie własnej wartości. Wiedzą, czego mają się nauczyć, znają kryteria dobrze wykonanej pracy. Razem z nami czerpią radość i satysfakcję z osiągniętych celów. Nie boimy się podejmować wyzwań, jakie pojawiają się podczas wdrażania kolejnych strategii.

Panel      Udowodniliśmy to 16 grudnia 2016 roku podczas Panelu Koleżeńskiego. Do Zelczyny przybyły koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej w Babicach, Gimnazjum nr 1 w Jaworznie, oraz z Gimnazjum w Ornontowicach. Nad całością czuwała trenerka z Centrum Edukacji Obywatelskiej Mirosława Motyka. Panel rozpoczął się od lekcji koleżeńskich prowadzonych równolegle w sześciu klasach przez nauczycieli naszej szkoły: Beatę Morek, Marcina Kaszubę, Magdalenę Ocetkiewicz, Agnieszkę Pawlicę, Marię Przebinda i Danutę Wicher. Paneliści mieli możliwość zaobserwowania jak strategie oceniania kształtującego zmieniły sposób nauczania i uczenia się w naszej szkole. Na obserwowanych lekcjach uczniowie znali cele lekcji i z dużym zaangażowaniem dążyli do ich osiągnięcia. Świadomie i umiejętnie dokonywali oceny koleżeńskiej, w przemyślany sposób potrafili uzasadnić, czego się nauczycieli i nad czym muszą jeszcze popracować. Obserwatorzy podkreślali umiejętne wykorzystanie wielu ciekawych metod aktywizujących, technik „okejowych”, aktywną postawę uczniów, umiejętność współpracy w grupie i w parach oraz przyjazne relacje między uczniami i nauczycielami.

     Druga część panelu rozpoczęła się od krótkiego programu artystycznego zaprezentowanego przez uczniów naszej szkoły. Następnie liderki Magdalena Ocetkiewicz, Maria Przebinda i Danuta Wicher w formie prezentacji przedstawiły zebranym to, co chcieliśmy osiągnąć podczas wdrażania poszczególnych strategii i po czym poznaliśmy, że to osiągnęliśmy. Finalnym momentem panelu była dyskusja world cafe, w której poza panelistami, uczestniczyli nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście, a wśród nich: Ewa Masłowska – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie, Marek Marzec – kierownik wydziału Edukacji i Zdrowia, Janusz Śmiech – sołtys wsi Zelczyna, Grzegorz Lelek – sołtys wsi Ochodza, przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Ciernia wraz z innymi przedstawicielami rady. Uczestnicy dyskusji dzielili się swoimi doświadczeniami oraz oczekiwaniami wobec szkoły, a wnioski i ciekawe propozycje rozwiązań posłużą, jako źródło dobrych pomysłów do wykorzystania w pracy szkoły.

     Spotkanie zakończyło się nadaniem szkole jako pierwszej w gminie, a jednej z niewielu w województwie małopolskim, w pełni zasłużonego tytułu Szkoły Uczącej Się. Gratulacje w imieniu wszystkich nauczycieli odbierała dyrektor szkoły – Teresa Dąbrowska.


Danuta Wicher
Maria Przebinda

Panel


Zobacz zdjęcia
 
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 12-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu