Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Prymusi | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2015/2016
 
Archiwum
Najważniejsze
Szkolny teatr
Wyprawa-poprawa
Dzień Przedszkolaka
Ślubowanie 2015
Śniadanie
Rycerze
Pluszowy miś
Warsztaty naukowe
Mikołajki
Szlachetna paczka
Wigilia
Innowacja
Karnawał
Szachy w szkole
Jasełka
Matematyka
Warsztaty
Internet
Mały Mistrz
Mam talent
Mydlarnia
Czytelnia
Mistrz2016
Majsterkowicze
Trzymaj formę
Piknik rodzinny
  Wyprawa

„Wyprawa – poprawa”
warsztaty ekologiczne

     21 września w Szkole Podstawowej w Zelczynie w ramach tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” odbyły się warsztaty ekologiczne pod hasłem „Wyprawa - poprawa”. Warsztaty miały na celu przede wszystkim uwrażliwić na potrzeby środowiska naturalnego oraz konieczność zadbania o jego czystość oraz pogłębić wiadomości związane z monitorowaniem stanu środowiska.
     Pierwszą częścią warsztatów przeprowadzonych dla klas IV-VI było przedstawienie prezentacji multimedialnej pt.: „Wyprawa – poprawa”. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega monitoring środowiska oraz jakie są lokalne problemy ekologiczne najbliższej okolicy (zarówno miejscowości w których mieszkają uczniowie jak również gminy Skawina czy też Krakowa). Szczególną uwagę zwrócono na problem dzikich wysypisk śmieci oraz zagrożeń dla przyrody, które one generują. Uczestnicy zajęć przypomnieli sobie także najważniejsze zasady dotyczące ekologicznego stylu życia, sposobów składowania odpadów niebezpiecznych oraz oszczędzania energii w domu.
     Po zakończeniu części warsztatowej, uczniowie koła przyrodniczego (uczniowie klas IV-VI) pod opieką pana Marcina Kaszuby udali się na zajęcia terenowe aby odnaleźć dzikie wysypiska śmieci. Teren, który przeszukaliśmy to okolice drogi 44 wokół miejscowości Zelczyna oraz zagajniki na Działach Krzęcińsko – Zelczyńskich i droga gminna łącząca Krzęcin z Zelczyną. Śmieci, które znajdują się na tym terenie to głównie opakowania foliowe, plastikowe oraz szklane butelki. Uczniowie otrzymali również zadanie, aby zwracali uwagę na swoją najbliższą okolicę. Ewentualne „dzikie wysypiska” śmieci w miejscach gdzie mieszkają dzieci będą zgłaszane do lokalnych sołtysów lub bezpośrednio do gminy.

Śmieci

Fot. 1. Śmieci w zagajnikach na Działach Krzęcińsko – Zelczyńskich

Śmieci

Fot.2. Śmieci wzdłuż drogi gminnej łączącej miejscowości Zelczyna i Krzęcin

 
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 12-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu