Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Prymusi | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2015/2016
 
Archiwum
Najważniejsze
Szkolny teatr
Wyprawa-poprawa
Dzień Przedszkolaka
Ślubowanie 2015
Śniadanie
Rycerze
Pluszowy miś
Warsztaty naukowe
Mikołajki
Szlachetna paczka
Wigilia
Innowacja
Karnawał
Szachy w szkole
Jasełka
Matematyka
Warsztaty
Internet
Mały Mistrz
Mam talent
Mydlarnia
Czytelnia
Mistrz2016
Majsterkowicze
Trzymaj formę
Piknik rodzinny
  Mały Mistrz

„Mały Mistrz” w Zelczynie

Mały Mistrz

     Najmłodsi uczniowie naszej szkoły przystąpili w bieżącym roku szkolnym do programu sportowego „Mały Mistrz”. Skierowany jest on do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, rozpoczynając od klas pierwszych. W kolejnym roku zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko, a nauczyciel może zmieniać niektóre zdobywane sprawności. I tak np. w klasie I, w ramach sprawności „Piłkarz”, realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach koszykówki czy siatkówki. W ramach realizacji programu otrzymaliśmy profesjonalne pomoce i przybory gimnastyczne do ćwiczeń.

      Głównymi celami stawianymi przed programem są:
• Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
• Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
• Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
• Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
• Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
• Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.
     Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. Bloki te to: Rowerzysta -Turysta, Gimnastyk -Tancerz, Saneczkarz - Narciarz - Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak - Wodniak. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.
     W naszej szkole uczestnikami i realizatorami programu jest 45 uczniów klas pierwszych (a-c) z wychowawczyniami: Ewą Maślanką, Katarzyną Czoch, Renatą Młynarczyk oraz nauczycielem wychowania fizycznego Jolantą Franczuk.

Mały Mistrz      Do tej pory uczniowie naszej szkoły zdobyli dwie sprawności: sprawność gimnastyka oraz sprawność piłkarza.
     W ramach pierwszej sprawności dzieci nabyły podstawowe umiejętności. Zgodnie z założeniami programu, poznały ćwiczenia korekcyjne, kształtowały nawyk prawidłowej postawy i zdobyły podstawową wiedzę o prawidłowej postawie ciała oraz zapoznały się z podstawowymi przyborami i przyrządami gimnastycznymi. Przeszły również próbę równowagi i zwinności na belce odwróconej ławeczki i ćwiczenia na drabinkach.
     Dzięki drugiej sprawności dzieci opanowały podstawowe elementy techniczne piłki ręcznej i koszykówki, poznały zasady gier i zabaw przygotowujących do gry właściwej, uczyły się współdziałania w zespole oraz poznały podstawowe wiadomości z zakresu przepisów sędziowania oraz organizacji gier i zabaw sportowych. W skład ćwiczeń realizowanych podczas zdobycia tej sprawności wchodziło: kozłowanie, chwyty i podania piłki, rzuty piłki jednorącz lub oburącz oraz zabawy i gry z piłką.

     W każdym tygodniu pierwszoklasiści mają jedną z godzin przeznaczonych na realizację zajęć wychowania fizycznego prowadzoną wspólnie przez wychowawcę i nauczyciela wychowania fizycznego. Dzieci bardzo lubią te zajęcia, ze względu na ich różnorodność oraz dynamikę. Uczniowie chętnie wykonują wszystkie ćwiczenia, bardzo aktywnie biorą udział w zabawach, mają dużą potrzebę ruchu, którą mogą zaspokoić na zajęciach „Małego Mistrza”.

Katarzyna Czoch

Zobacz zdjęcia
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 12-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu