Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Prymusi | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2015/2016
 
Archiwum
Najważniejsze
Szkolny teatr
Wyprawa-poprawa
Dzień Przedszkolaka
Ślubowanie 2015
Śniadanie
Rycerze
Pluszowy miś
Warsztaty naukowe
Mikołajki
Szlachetna paczka
Wigilia
Innowacja
Karnawał
Szachy w szkole
Jasełka
Matematyka
Warsztaty
Internet
Mały Mistrz
Mam talent
Mydlarnia
Czytelnia
Mistrz2016
Majsterkowicze
Trzymaj formę
Piknik rodzinny
  Warsztaty

XIV edycja warsztatów profilaktycznych:
„Szkoła wolna od nałogów”

Każdy z nas nosi w sobie piękno.
Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć

(Éric-Emmanuel Schmitt)
Warsztaty

     Odkrywania talentów drzemiących w każdym z nas można było spróbować na gminnych warsztatach profilaktycznych organizowanych już po raz XIV w Szkole Podstawowej w Zelczynie, w dniu 16 lutego 2016r. Tak duże przedsięwzięcie możliwe było dzięki współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

     Podobnie jak w latach ubiegłych, w towarzyszącym im konkursie plastycznym uczestniczyli uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Skawina. Tym razem tematem pracy konkursowej była pocztówka okolicznościowa z okazji Dnia Rodziny. Dzieci tworzyły pocztówki z materiałów i narzędzi zapewnionych przez organizatorów. Uczniowie wykonali prace konkursowe, które następnie zostały ocenione przez jury w składzie: Małgorzata Kopeć - Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, Teresa Dąbrowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Zelczynie oraz Marek Marzec - Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w UMiG w Skawinie. Decyzja o wyborze zwycięzców nie była łatwa, ponieważ dzieci wykazały się oryginalnością, pomysłowością i talentami plastycznymi. Konkurs ten jest jednym z nielicznych, gdzie praca wykonywana jest w czasie jego trwania przez dziecko, bez pomocy ze strony osób dorosłych. Jednakże temat prac znany był wcześniej, można więc było go przemyśleć i zaplanować.

Warsztaty W tej edycji warsztatów wygrały następujące osoby:

Klasy IV-VI

I miejsce – Klaudia Bargiel – SP nr 2 w Skawinie
II miejsce – Ewelina Leniartek – Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
III miejsce – Karolina Medoń – SP w Rzozowie


Wyróżnienia

Alicja Gumulak – SP nr 1w Skawinie
Karolina Ślęzak – Zespół Szkół w Krzęcinie
Hanna Bałoz – SP nr 4 w Skawinie
Emilia Hilger – SP nr 4 w Skawinie
Katarzyna Paciorek – Zespół Szkól Publicznych w Radziszowie


Klasy I-III

I miejsce – Maja Kania – Zespół Szkół w Krzęcinie
II miejsce – Emilia Pałka – SP nr 4 w Skawinie
III miejsce – Kamila Szymska – SP nr 1 w Skawinie


Wyróżnienia

Maja Czopek – SP w Zelczynie
Lena Madeja – Zespół Szkól Publicznych w Radziszowie
Laura Pławecka – SP nr 4 w Skawinie
Konrad Siemieniec – Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej
Kamila Cichoń – SP w Rzozowie


     Pozostałe osoby również zostały obdarowane prezentami za udział i wykonanie pracy konkursowej. Dla wszystkich zgromadzonych Studio „Szafir” przygotowało wesołe przedstawienie teatralne w ramach realizacji projektu profilaktycznego.
     Organizatorzy wyrażają ogromne podziękowanie dla wszystkich osób, które zaszczyciły swoją obecnością i wzięły udział w XIV Edycji Gminnych Warsztatów Profilaktycznych. Składają również podziękowania wszystkim tym, którzy finansowo wsparli projekt. Są to:

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Bahlsen Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.- Skawina
Ciastkarnia „Oliwia” Beata Mądry - Brzezinka
Lajkonik Snacks - Skawina
Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA SA - Wadowice
Grupa Maspex - Wadowice
Piekarnia „Rola” - Krzęcin
P.P.H.U. VER – TOM Helena i Tomasz Pierzchała - Borek Szlachecki
Sołtys i Rada Sołecka wsi Facimiech
Sołtys i Rada Sołecka wsi Pozowice
Sołtys i Rada Sołecka wsi Ochodza
Sołtys i Rada Sołecka wsi Zelczyna
Z.P. AGAWA – Stanisław Bażela - Skawina
Przedsiębiorstwo ogrodnicze - Lucyna i Bogdan Badurowie - Facimiech


Renata Młynarczyk
Ewa Maślanka

Zobacz zdjęcia
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 12-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu