Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Prymusi | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2016/2017
 
Archiwum
Najważniejsze
Szkolny teatr
Zielona szkoła
Przedszkolak
Ślubowanie
Tabliczka mnożenia
Spotkanie z Policją
Miś - Zelczyna
Miś - Ochodza
Niepodleglość
Cyberprzemoc
Jasełka 2018
Kompetencje
Warsztaty
Teatr
Mistrz Matematyki
Kot w butach
Czyste powietrze
 

VI edycja gminnego konkursu matematycznego:
Mistrz Matematyki

Mistrz Matematyki

     W dniu 11 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej w Zelczynie odbył się już po raz szósty finał gminnego konkursu „Mistrz Matematyki”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie sprawności stosowania zdobytej wiedzy w zadaniach praktycznych oraz budzenie współzawodnictwa u uczniów.

     Jak co roku konkurs składał się z dwóch etapów – szkolnego i finału, do którego zakwalifikowało się 30 najlepszych uczniów ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Skawina. Zmagania konkursowe odbywały się wyjątkowo w tym roku, w dwóch kategoriach - klasy IV-V oraz klasy VI-VII. W finale uczestnicy rozwiązywali odpowiednio 9 i 10 zadań konkursowych. Następnie po krótkim poczęstunku wzięli udział w przedstawieniu „Kot w butach” przygotowanym przez szkolny teatrzyk „Groszek”.

     Za swoje zmagania każdy uczestnik finału otrzymał nagrodę pocieszenia i drobny upominek.

Tytuł Mistrza Matematyki w kategorii klas IV –V zdobył
Jan Kulawik
– uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie
II miejsce exequo Filip Jamróz – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie
II miejsce Monika Motyl – uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzęcinie
III miejsce Gabriela Gibek– uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim

Tytuł Mistrza Matematyki w kategorii klas VI –VII zdobyła
Kinga Zielińska
– uczennica Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzęcinie
II miejsce Marta Kurowska – uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie
III miejsce Kinga Ochojna– uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej

     Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, dzięki którym ufundowane zostały nagrody w konkursie: Radzie Rodziców przy SP w Zelczynie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina – panu Pawłowi Kolasie, ks. kanonikowi Zdzisławowi Budek - Proboszczowi Parafii w Krzęcinie, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Pozowice, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Ochodza, firmie Nokia z siedzibą w Krakowie, Gospodarstwu ogrodniczemu Aleksandra Wojciechowskiego z Facimiecha, Cukierni Suprajs w Wielkich Drogach, Piekarni „Szarlotka” w Zelczynie, Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu Ewy Pawińskiej, firmie Lajkonik Snacks Sp. z o.o. w Skawinie.

     Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników! Organizatorki:
Magdalena Ocetkiewicz
i Marta Wróbel

Zobacz zdjęcia

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 12-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu