Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Prymusi | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2016/2017
 
Archiwum
Najważniejsze
Szkolny teatr
Zielona szkoła
Przedszkolak
Ślubowanie
Tabliczka mnożenia
Spotkanie z Policją
Miś - Zelczyna
Miś - Ochodza
Niepodleglość
Cyberprzemoc
Jasełka 2018
Kompetencje
Warsztaty
Teatr
Mistrz Matematyki
Kot w butach
Czyste powietrze
 

XVI Gminne Warsztaty Profilaktyczne
w Szkole Podstawowej w Zelczynie

     We wtorek, 6 marca 2018 roku już po raz szesnasty do Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie zjechali się przedstawiciele dwunastu szkół z terenu miasta i gminy Skawina na Gminne Warsztaty Profilaktyczne „Szkoła wolna od nałogów”, których hasłem było „W mojej szkole każdy znajdzie swoje miejsce”.

Warsztaty      Uczniowie samodzielnie wykonywali jedną z dwóch prac: starsze klasy - rysunek na torbie płóciennej, a młodsze - kolaż, wykorzystując materiały przygotowane przez szkołę.

     Uczestnicy warsztatów wykazali się dużymi zdolnościami, kreatywnością i estetyką przy tworzeniu swoich dzieł. Na szczególną uwagę zasługują torby zaprojektowane przez najstarszych uczniów, które z powodzeniem mogłyby zdobić miejskie ulice.

     Prace oceniane były przez niezależne jury w składzie: pani Małgorzata Kopeć - Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii, dyrektor szkoły w Zelczynie pani Teresa Dąbrowska, a także trzech wylosowanych nauczycieli ze szkół uczestniczących w warsztatach.

     Uczniowie podzieleni byli na trzy grupy wiekowe, a po obradach jury nagrodzeni zostali: W klasach I – III

I miejsce - Marcelina Kukla ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie
II miejsce - Aleksandra Stopa ze Szkoły Podstawowej w Zelczynie
III miejsce - Maja Tyrała ze Szkoły Podstawowej w Zelczynie
Wyróżnienie - Julia Jasińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie

W klasach IV – V
I miejsce - Oliwia Kordek ze Szkoły Podstawowej w Zelczynie
II miejsce - Magdalena Medoń ze Szkoły Podstawowej w Rzozowie
III miejsce - Julia Sikorska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie
Wyróżnienie - Dominika Jezioro ze Szkoły Podstawowej w Radziszowie

W klasach VI – VII
I miejsce - Karolina Ślęzak ze Szkoły Podstawowej w Krzęcinie
II miejsce - Aleksandra Płonka ze Zespołu Placówek Oświatowych w Kopance
III miejsce - Katarzyna Żółkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skawinie
Wyróżnienie - Karolina Medoń ze Szkoły Podstawowej w Rzozowie

     Organizatorzy wyrażają ogromne podziękowanie dla wszystkich Gości, którzy zaszczycili swoją obecnością i udziałem w XVI edycji Gminnych Warsztatów Profilaktycznych.

Składają również podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli projekt. Są to: • Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
• Krakowski Bank Spółdzielczy, oddział w Skawinie
• Cukiernia „Oliwia” Brzezinka
• Lajkonik Snacks Sp. z o.o.
• Piekarnia „ Rola” w Krzęcinie
• P.P.H.U. VER – TOM, Helena i Tomasz Pierzchała – Borek Szlachecki
• Sołtys i Rada Sołecka wsi Facimiech
• Sołtys i Rada Sołecka wsi Zelczyna
• Radny Powiatu Krakowskiego - Krzysztof Gębala
• AUXILIUM Paulina Pawłowska
• Przedsiębiorstwo Ogrodnicze - Lucyna i Bogdan Badurowie, Facimiech
• Firma Handlowa "Standard", Elżbieta Sławińska
• P.H.U. Ewa Pawińska

A.Spasiewicz
Z.Furlaga

Zobacz zdjęcia

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 12-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu