Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2018/2019
 
Archiwum
Odblaskowy Piknik
Odblaski dla kierowców
Spotkanie z seniorami
100\100
Odblaskowa Szkoła
Wieczornica
Pluszowy miś
Dzień Przedszkolaka
Śniadanie daje moc
Dzień Babci i Dziadka
Eksperymenty chemiczne
Warsztaty terapeutyczne
Dzień Bezpiecznego internetu
Dzień Świadomości Autyzmu
Powitanie wiosny
Góry Świętokrzyskie
Taneczny Piknik
Wycieczka do Wrocławia
Tydzień życzliwości
Spotkanie z policjantem
Teatrzyk szkolny "Groszek"
Przemocy STOP
  Odblaskowa szkoła

XVII edycja Gminnych Warsztatów Profilaktycznych „Szkoła wolna od nałogów”

Tegoroczne hasło: „Nasza szkoła pełna autorytetów”

W dniu 5 marca na terenie Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie odbyła się XVII edycja Gminnych Warsztatów Profilaktycznych „Szkoła wolna od nałogów” o tegorocznym haśle przewodnim „Nasza szkoła pełna autorytetów”, które zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tegoroczne hasło warsztatów nawiązywało do Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyczno – Edukacyjnej „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”, której pomysłodawcą jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja”.

Organizatorzy XVII Gminnych Warsztatów Profilaktycznych postanowili propagować ideę autorytetu jako czynnika chroniącego dzieci w różnorodnych sytuacjach wymagających odniesienia się do wzorca i podjęcia decyzji lub konkretnego działania.

W XVII edycji warsztatów wzięło udział 26 uczniów z 10 szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Skawina, to jest:

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Skawinie
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie
  • Szkoła Podstawowa w Rzozowie
  • Szkoła Podstawowa w Radziszowie
  • Szkoła Podstawowa w Borku Szlacheckim
  • Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach
  • Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach
  • Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie.

Ponadto Szkoła Podstawowa w Zelczynie gościła także tego dnia Kierownika Wydziału Edukacji –Marka Marca,Pełnomocnika do Spraw Zapobiegania Narkomanii i Problemów Alkoholowych –Małgorzatę Kopeć, Prezesa Fundacji Archezja –Tomasza Gubałę oraz nauczycieli – opiekunów uczniów, którzy wzięli udział w Warsztatach.

Uczniowie biorący udział w wydarzeniu mieli za zadanie wykonać portret osoby, którą uznają za autorytet – w pracach dzieci pojawiali się zarówno członkowie rodziny jak i postacie znane z historii i życia kulturalnego. Dzieci mogły posługiwać się kredkami, pastelami lub farbami. Na każdej pracy miała znaleźć się informacja kogo ona przedstawia i dlaczego dana osoba zasługuje na naśladowanie.

Następnie prace zostały ocenione. W skład Komisji Konkursowej weszli zaproszeni Goście oraz wyłonieni w drodze losowania nauczyciele opiekunowie.W każdej kategorii wiekowej (klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII) nagrodzono pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz przyznano wyróżnienie. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał upominki, w skład których weszły między innymi pamiątkowe notesy, zakreślacze oraz przypinka z hasłem „Nasza szkoła pełna autorytetów”.

Po konkursie uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek, a następnie dzieci z klas I – IV wzięły udział w grze profilaktycznej, poprowadzonej przez przedstawicielkę Fundacji Archezja, a uczniowie klas V- VIII obejrzeli film pt. „Cyrk motyli”, który był przyczynkiem do dyskusji na temat autorytetów.

XVII Gminne Warsztaty Profilaktyczne jak co roku upłynęły w doskonałej atmosferze. Przeprowadzone zostały również dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu następujących instytucji: sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Pozowice oraz Ochodza, radnego powiatu krakowskiego – Krzysztofa Gębali, Cukierni „Oliwia” Brzezinka, Lajkonik Snacks Sp. z o. o., Krakowskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Skawinie, Banku Spółdzielczego w Skawinie,Piekarni „ROLA” w Krzęcinie, P.H.U. Pawińska, AUXILIUM Paulina Pawłowska oraz Ogrodnictwo Wojciechowscy z Facimiecha. Cieszymy się, że przy okazji działań profilaktycznych możemy również integrować lokalne środowisko.

Dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Organizatorzy - AS, ZI

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 12-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu