Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
Realizacja programu „Laboratoria przyszłości”
 
główna
sprawozdanie I
sprawozdanie II
sprawozdanie III
sprawozdanie IV
  Aktywna Szkoła

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCIProgram „Laboratoria przyszłości” realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia realizacji inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Finansowe wsparcie otrzymane w ramach programu przeznaczono na zakup sprzętu służącemu rozwijaniu podstawowych umiejętności dzieci oraz młodzieży.

Nasza szkoła w ramach programu „Laboratoria przyszłości” otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w kwocie 70.000 zł. W ramach programu zakupione zostały m.in:
1. drukarka 3d
2. aparat fotograficzny
3. laptop
4. gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
5. mikrofon kierunkowy
6. statyw do aparatu i kamery
7. mikroport
8. zestaw oświetleniowy
9. roboty Photon
10. stacja lutownicza
11. BeCreo – zestaw z mikrokontrolerem
12. Modułowe pracownie przyrodnicze – moduł Energia
13. Maszyny wokół nas – schemat działania
14. LEGO Education BricQ Motion Essential
15. Klocki Gigo – warsztat robotyki
16. LEGO education SPIKE prime
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu „Photon Laboratorium Przyszłości – wersja STANDARD I PRO” z zakresu obsługi oraz znajomości metod kreatywnego wykorzystania robota Photon na zajęciach szkolno-przedszkolnych.

We wrześniu 2022r. został powołany zespół do spraw organizacji zajęć z wykorzystaniem zakupionych pomocy. Pierwszym zadaniem zespołu było zapoznanie się z zakupionymi pomocami, z ich zakresem i sposobami wykorzystania. Następnie przydzielono pomoce do konkretnych sal, kierując się wiekiem uczniów oraz przedmiotami, na których mogą zostać wykorzystane. Szczegółowa rozpiska, obejmująca dokładną nazwę pomocy wraz ze zdjęciem oraz adresy stron internetowych, na których można znaleźć ciekawe pomysły wykorzystania danego sprzętu wraz ze scenariuszami zajęć, została umieszczona na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim. Opracowano również harmonogram, według którego nauczyciele wykorzystują pomoce zakupione w ramach „Laboratoriów przyszłości” na swoich przedmiotach, realizując zadania programu. Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swoich działań w formie fotorelacji i krótkiego sprawozdania.

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: spzelczyna@wp.pl