Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Główne informacje o szkole
 
Miejscowość
Szkoła
Wizja i misja
Wychowanie i Profilaktyka
Patron
Myśli Goetla
Film o Goetlu


Pracownicy:

Administracja
Naucz.: 0-3
Naucz.: 4-8
 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I  EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA 

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO KWALIFIKACJE
lic. Elżbieta Czechowicz nauczyciel dyplomowany

nauczanie zintegrowane

mgr Katarzyna Dąbrowska nauczyciel kontraktowy

logopedia

mgr Teresa Dąbrowska nauczyciel dyplomowany

nauczanie początkowe,
nauczanie zintegrowane,
organizacja i zarządzanie oświatą,
informatyka

mgr Zuzanna Irlik nauczyciel kontraktowy

psycholog szkolny

mgr Maria Kroczek nauczyciel kontraktowy

Wychowanie przedszkolne

mgr Ewa Maślanka nauczyciel dyplomowany

nauczanie początkowe,
oligofrenopedagogika,
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

mgr Sylwia Medoń-Szabat nauczyciel kontraktowy

język angielski
edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Młynarczyk nauczyciel dyplomowany

nauczanie początkowe,
korekcja wad postawy

mgr Agnieszka Pawlica

nauczyciel dyplomowany

edukacja wczesnoszkolna,
pedagogika społeczno - opiekuńcza,

mgr Maria Przebinda nauczyciel dyplomowany

nauczanie zintegrowane,
matematyka,
informatyka

mgr Ewelina Raźny

nauczyciel kontraktowy

wychowanie przedszkolne,
edukacja wczesnoszkolna

mgr Konrad Sikora

nauczyciel stażysta

Religia

mgr Danuta Wicher nauczyciel dyplomowany

nauczanie początkowe,
nauczanie zintegrowane,
organizacja i zarządzanie oświatą

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.:  012-270-60-21 , e-mail: sp@zelczyna.eu