Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Główne informacje o szkole
 
Miejscowość
Szkoła
Wizja i misja
Wychowanie i Profilaktyka
Patron
Myśli Goetla
Film o Goetlu


Pracownicy:

Administracja
Naucz.: 0-3
Naucz.: 4-8
  
KADRA PEDAGOGICZNA


IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

KWALIFIKACJE

mgr inż. Natalia Charnas

nauczyciel kontraktowy

język angielski

mgr Magdalena Dziura

nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne

mgr Halina Fidzińska

nauczyciel dyplomowany

bibliotekoznawstwo,
pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza

mgr Joanna Fliśnik

nauczyciel kontraktowy

pedagogika specjalna
oligofrenopedagogika

mgr Jolanta Franczuk

nauczyciel dyplomowany

wychowanie fizyczne,
przyroda

mgr Zofia Garlacz

nauczyciel dyplomowany

pedagog
przyroda

mgr Jadwiga Grabiec

nauczyciel dyplomowany

wychowanie do życia w rodzinie

ks. Krzysztof Grabiec

nauczyciel dyplomowany

religia

mgr Klaudia Grudzińska

nauczyciel stażysta

plastyka
świetlica

mgr Zuzanna Irlik

nauczyciel dyplomowany

psycholog szkolny

mgr Małgorzata Kania-Niedbała

nauczyciel dyplomowany

historia
plastyka

mgr Marcin Kaszuba

nauczyciel mianowany

biologia,
przyroda

mgr inż. Zygmunt Król

nauczyciel dyplomowany

fizyka

mgr Barbara Lalik

nauczyciel dyplomowany

surdopedagog
mgr Barbara Lelek nauczyciel dyplomowany

Wychowanie przedszkolne
oligofrenopedagogika
nauczanie zintegrowane
tyflopedagog

mgr inż. Elżbieta Łuszczyńska

nauczyciel dyplomowany

chemia

mgr Beata Morek

nauczyciel dyplomowany

historia,
język polski

ks. Stanisław Józef Motyka

nauczyciel mianowany

religia

mgr Adam Mrowiec

nauczyciel dyplomowany

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Ocetkiewicz

nauczyciel mianowany

matematyka
zajęcia techniczne

mgr Jadwiga Smal

nauczyciel dyplomowany

filologia rosyjska
filologia angielska

mgr Anna Spasiewicz

nauczyciel kontraktowy

terapia pedagogiczna,
pedagog szkolny
etyka

mgr Iwona Suwaj

nauczyciel kontraktowy

geografia,
przyroda,
wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Szewczyk

nauczyciel stażysta

historia
mgr Maria Przebinda nauczyciel dyplomowany

nauczanie zintegrowane,
matematyka,
informatyka

mgr Patrycja Przytuła-Książek

nauczyciel kontraktowy

język polski

mgr Konrad Sikora

nauczyciel stażysta

katecheza

mgr Małgorzata Strzebońska-Sroka

nauczyciel dyplomowany

muzyka

mgr inż. Mirosław Tuleja

nauczyciel dyplomowany

informatyka
mgr Magdalena Wrona nauczyciel dyplomowany

język polski

mgr Marta Wróbel

nauczyciel dyplomowany

matematyka

mgr Anna Zima

nauczyciel mianowany

tyflopedagog

mgr Sabina Żmuda

nauczyciel dyplomowany

język niemiecki
świetlica

 

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.:  012-270-60-21 , e-mail: sp@zelczyna.eu