Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Główne informacje o szkole
 
Miejscowość
Szkoła
Wizja i misja
Wychowanie i Profilaktyka
Patron
Myśli Goetla
Film o Goetlu


Pracownicy:

Administracja
Naucz.: 0-3
Naucz.: 4-8
 
MYŚLI WALEREGO GOETLAWalery Goetel Co technika i przemysł uszkodziły, technika i przemysł winny naprawic i tylko technika i przemysł są w stanie to uczynić.

Przyroda, a z nią środowisko człowieka, może być ocalona tylko pod warunkiem, że człowiek uzna swoją przynależność do przyrody, a nie będzie się od niej coraz bardziej oddalał.

Nad Zakopanem unosi się chmura zanieczyszczonego powietrza, i pomyśleć, że przecież czyste, orzeźwiające górskie powietrze jest jednym z głównych czynników, dla których ludzie jadą w Tatry.

Naczelnym zadaniem jest ochrona życia człowieka, a więc zasobu przyrody najcenniejszego dla nas, a tak zaniedbywanego w lekkomyślnej pogoni za użyciem.

Technokraci są do tego stopnia zafascynowani postępami techniki, że zapominają o tym, że technika powinna służyć człowiekowi, a nie człowiek technice i przemysłowi.

Wszelkiego rozwoju wojny są największymi niszczycielami zasobów i sił przyrody i podcinaniem gałęzi gospodarczej, na której ludzkość się rozwija.

Prace nad całością problematyki ochrony przyrody staną się również jedna z najpoważniejszych międzynarodowych akcji przyszłości.

Powinna nadal wzrastać ochrona przyrody konserwująca, czyli tworzenie Parków Narodowych, rezerwatów, pomników przyrody i krajobrazów chronionych, lecz to zagadnienia ochrony zasobów i zabezpieczenia trwałości ich użytkownika urosną do rozmiarów jednego z naczelnych problemów życia człowieka.

Ochrona przyrody i jej ujęciu współczesnym ma znaczenie gospodarcze. Przyrodę można przekształcać, gdzie to jest niezbędne, a nie ujarzmiać. Człowiek jest bowiem mimo wszelkich osiągnięć cywilizacji częścią przyrody.

 

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.:  012-270-60-21 , e-mail: sp@zelczyna.eu