Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Artykuły, wiersze, konspekty, konkursy, scenariusze zajęć
 
Jasełka
Wieczerza wigilijna
Znowu Święta
Dzień kobiet
Czas wolny
O czytaniu
Aktywizacja
O wychowaniu
Konkurs: 1-3
Konkurs: 4-6
Biały uśmiech
Wkrótce zima
Nauczyciel kluczem
ADHD w szkole
Uwaga - konflikt!
Dysleksja
Bezpieczeństwo
Uczeń na drodze
Bezpieczny uczeń
Aktywna szkoła 2015
 
Bezpieczeństwo uczniów na drogach
Jednym z zadań szkoły jest przekazywanie uczniom i ich rodzicom wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. W związku z tym Szkoła Podstawowa w Zelczynie podejmuje szereg działań. Od kilku lat uczestniczymy w kampanii społecznej „No promil, no problem” – uczniowie, nauczyciele, straż miejska, policja i przedstawiciele Urzędu Miasta w Skawinie, organizują marsze mające na celu zwrócenie uwagi kierowcom na bezpieczną jazdę. Podczas tej kampanii uczniowie rozdają mieszkańcom i zatrzymanym kierowcom broszury promujące trzeźwą jazdę. Na tablicach informacyjnych, w sklepach zawieszane były również plakaty wykonane przez społeczność uczniowską. W roku szkolnym 2009/2010 zdobyliśmy wyróżnienie w wojewódzkim konkursie za organizację marszu. Możemy również pochwalić się wieloma nagrodami indywidualnymi za twórczość plastyczną /plakaty/  i literacką /list do kierowcy/ dzieci nt. bezpieczeństwa na drodze. Od wielu lat realizujemy cykl zajęć z wychowania komunikacyjnego wśród uczniów klas pierwszych, zakończeniem tych zajęć jest zdobycie „Karty Pieszego”. W obecności pracowników policji i rodziców dzieci zdają egzamin ze znajomości znaków i zasad poruszania się po drogach. Działania te odbywają się w konwencji zabawy. Po zdanym egzaminie wszyscy uczestnicy otrzymują elementy odblaskowe i tym sposobem każdy uczeń naszej szkoły posiada odblask. Włączyliśmy się również do akcji „Odblaskowa Szkoła”, której celem jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe i zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do lat 15 z elementów odblaskowych. We wrześniu będziemy prowadzić akcję doposażania uczniów w  kamizelki. Dotarliśmy również do rodziców ,którym wygłosiliśmy referat „ Widzieć i być widzianym”. Uświadomiliśmy im jak zwiększa się bezpieczeństwo pieszego posiadającego odblaski a poruszającego się w tzw. strefie zmroku. Zorganizowaliśmy również dla rodziców pogadankę przeprowadzoną przez pracowników policji nt bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach i konieczności dawania osobistego wzorca właściwego zachowania zarówno na drogach jak i w środkach komunikacji. Wśród uczniów i rodziców zorganizowany był happening, w czasie którego rodzice wymyślali hasła o bezpieczeństwie na drodze, a uczniowie zapisywali i ozdabiali je na kolorowych balonach, które następnie rozdawali mieszkańcom. Nasi nauczyciele w kursie organizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy uzyskali uprawnienia do prowadzenia zajęć wśród dzieci dotyczących udzielania pomocy ofiarom wypadków, również samochodowych. W każdym roku szkolnym uczniowie uczą się właściwych procedur postępowania będąc świadkiem wypadków samochodowych. Na mini fantomach ćwiczą resuscytację. W następnych latach będziemy nadal podejmować działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa naszych dzieci na drogach.
Koordynatorzy akcji : 
mgr Ewa Maślanka
mgr Renata Młynarczyk

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: spzelczyna@wp.pl