Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Artykuły, wiersze, konspekty, konkursy, scenariusze zajęć
 
Jasełka
Wieczerza wigilijna
Znowu Święta
Dzień kobiet
Czas wolny
O czytaniu
Aktywizacja
O wychowaniu
Konkurs: 1-3
Konkurs: 4-6
Biały uśmiech
Wkrótce zima
Nauczyciel kluczem
ADHD w szkole
Uwaga - konflikt!
Dysleksja
Bezpieczeństwo
Uczeń na drodze
Bezpieczny uczeń
Aktywna szkoła 2015
 

Uwaga konflikt – jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi
w rzeczywistości szkolnej.

 

Szkolenie Rady Pedagogicznej

     Konflikt, czyli sprzeczność interesów, poglądów, jest zjawiskiem wpisanym w życie uczniów i szkoły. Jest sytuacją naturalną, wynikającą z przebywania w grupie.
     W szkole, sytuacje konfliktowe mogą się rozgrywać na płaszczyźnie:


indywidualnej:
• uczeń – uczeń,
• uczeń - nauczyciel,
• nauczyciel – rodzic,
• nauczyciel – nauczyciel,
• dyrektor – rada pedagogiczna,
• nauczyciel – administracja,
• rodzic – dziecko,
• rodzic – cudze dziecko,
• rodzic – rodzic,


grupowej:
• uczeń – grupa,
• grupy w klasie,
• uczeń – klasa,
• rywalizujące klasy,
• szkoła – dzielnica,
• inne.


Najczęstszą przyczyną konfliktu w grupie jest:
• chęć dominacji,
• odmienność,
• status majątkowy,
• ostra rywalizacja narzucona przez dziecko, dzieci, przez nauczyciela, rodzica, • nieznajomość oczekiwań,
• zła komunikacja,
• pojawienie się lidera (gwiazdy socjometrycznej),
• różne zwyczaje i normy,
• kliki, podgrupy.


     Rola nauczyciela w szkole polega na tworzeniu warunków do rozwiązywania konfliktów, natomiast najlepszą strategią w ich rozwiązywaniu jest współpraca.
     Wymaga ona od nauczyciela akceptacji ucznia, aktywnego słuchania, umiejętności rozmawiania, otwartości na odmienne punkty widzenia i twórczego myślenia. W takiej sytuacji nauczyciel występuje w roli dobrego negocjatora, który współpracując nad twórczym rozwiązaniem problemu, nie krytykuje, nie poucza, ale akceptuje uczucia wychowanka i rozumie jego zachowanie.
     Ważną sprawą jest odróżnienie uczuć od przekonań ucznia. Należy wziąć pod uwagę, że źródłem konfliktu są emocje. Wiadomo, że człowiek odbiera świat inaczej, kiedy jest rozgoryczony, smutny, a inaczej, gdy jest szczęśliwy. Im lepiej więc poznamy emocje podopiecznego, tym większa szansa na rozwiązanie konfliktu.
     Zdarza się, że nauczyciel nie zauważa sytuacji problemowej, ale unikanie konfliktu nie rozwiązuje problemu. W takiej sytuacji uczeń staje się bierny, czeka i akceptuje zły klimat. Ma to także negatywny wpływ na udział dziecka w życiu społecznym. Utwierdza je w przekonaniu, że różnice zdań, jakie dzielą ludzi, są nie do pogodzenia. Tłumione emocje wywołują wyłącznie irytację zwaśnionych stron.
     Od współczesnego nauczyciela wymaga się umiejętności kreatywnego myślenia, aktywnego kierowania konfliktem, negocjowania i współdziałania. Wtedy wychowa on uczniów, którzy w przyszłości poradzą sobie z samodzielnym rozwiązywaniem codziennych problemów i sporów.
     Podsumowując: prawie każdy konflikt można rozwiązać pokojowo. Wystarczy tylko odrobina odwagi i chęci.

 
Opracowały:
                                                                                                     mgr Beata Morek
                                                                                                     mgr Jadwiga Smal
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: spzelczyna@wp.pl