Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Artykuły, wiersze, konspekty, konkursy, scenariusze zajęć
 
Jasełka
Wieczerza wigilijna
Znowu Święta
Dzień kobiet
Czas wolny
O czytaniu
Aktywizacja
O wychowaniu
Konkurs: 1-3
Konkurs: 4-6
Biały uśmiech
Wkrótce zima
Nauczyciel kluczem
ADHD w szkole
Uwaga - konflikt!
Dysleksja
Bezpieczeństwo
Uczeń na drodze
Bezpieczny uczeń
Aktywna szkoła 2015
 
KONKURS ORTOGRAFICZNY

DLA KLAS III – IV


Opracowała mgr Beata Morek„Walczymy z Błędolandią”

I Etap – tradycyjne dyktando o dość dużym stopniu trudności. Piszą wszyscy uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu.

DYKTANDO

Hetman u stóp góry słucha królewskiego hejnału. Zamek i górskie hale ukryte są w chmurach. Rozpoznaje jakieś cienie. Czy to duchy, czy wróżki?
- Cha, cha, cha – śmieje się nasz bohater – a to historia! Gdy podjechał na koniu pod mury warowni, czmychnęły gdzieś cienie. Powiesił hełm na haku, przywiązał rumaka, zawahał się przez chwilę, ale zaraz udał się pokłonić królowi i poprosić o rękę córki, która była chlubą królestwa. Zatrwożony rycerz ukłon złożył władcy, a pięknej królewnie wręczył bukiet różowych róż.
II Etap – rywalizują najlepsi uczniowie wyłonieni z I etapu.

I część

DYKTANDO

Dawno, dawno temu, za siedmioma wzgórzami żył potężny cesarz. Rządził okrutnie i niesprawiedliwie. Pewnego razu nad jego państwem zawisło niebezpieczeństwo. Pojawił się niezwykły potwór. Lud i dworzanie byli przerażeni. Nadworna wróżka oznajmiła, że bestię może zwyciężyć jedynie bohater z północy. Władca natychmiast ogłosił, że odda córkę i pół królestwa.

Nazajutrz na dworze zjawił się odważny Chińczyk. Przyrzekł, że zgładzi potwora, jeżeli cesarz przestanie być hardy dla swoich poddanych. Śmiałek ruszył w drogę. Maszerował wzdłuż rzeki. Wreszcie znalazł się w pobliżu starej wieży. Po krótkiej i zaciętej walce pokonał przeciwnika.

Cesarz dotrzymał słowa. Od tej chwili odrzucił próżność, chciwość i hardość. Panował długo i szczęśliwie.II część

Imię i nazwisko .......................... ..................................... Klasa ...........

1. Uzupełnij tekst literami: ż, rz, ó, u, ch, h

….ył mo….ny kr….l, odwa….ny, mę….ny,
Co mn….stwo h….fców miał orę….nych
A wrog….w ….adnych. Nic, w og….le.
Ka….dy grabie….ca dr….ał p….ed kr….lem
I nie odwa….yłby się za nic
Spaść b….rzą na m….r wojsk u granic.
….w kr….l nie tylko walczył dzielnie:
Kr….lestwem ….ądził tak ….etelnie,
….e prosty człek z wieśniaczej ….aty
Prawie jak ksią….ę był bogaty.
Chcąc ….ojną olśnić go jałm…. ….ną,
….ebraka sz….kałbyś na pr…. ….no.
Pięknie w tym kraju wszystko szłoby,
Gdy…. jak na dro….d….ach r…sł dobrobyt,
Gdyby nie potw….r. Stw….r szkaradny,
Okr….tny, względ….w nie miał ….adnych:
Co dzień po….erał mę….czyzn zyn….zin,
….arcował, ….ulał, l….dzi b….dził.

2. Uzasadnij pisownię podanych wyrazów, dopisując wyrazy pokrewne.

dwór - ...........................
cesarz - ..........................
potężny - ..........................

3. Uzupełnij związki wyrazowe:

pon….ra wró….ba
okt….tny potw….r
….ardy bo….ater

4. Zapisz razem lub osobno:

(nie) odwiedził
(nie) zwykły
(nie) szczery

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: spzelczyna@wp.pl