Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Artykuły, wiersze, konspekty, konkursy, scenariusze zajęć
 
Jasełka
Wieczerza wigilijna
Znowu Święta
Dzień kobiet
Czas wolny
O czytaniu
Aktywizacja
O wychowaniu
Konkurs: 1-3
Konkurs: 4-6
Biały uśmiech
Wkrótce zima
Nauczyciel kluczem
ADHD w szkole
Uwaga - konflikt!
Dysleksja
Bezpieczeństwo
Uczeń na drodze
Bezpieczny uczeń
Aktywna szkoła 2015
 
Wkrótce zima


SCENARIUSZ ZAJĘĆ


Opracowała mgr Renata Gubała
TEMAT BLOKU: WKRÓTCE ZIMA.
TEMAT DNIA: W OCZEKIWANIU NA ZIMĘ.


Cele główne:

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania,
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
- rozwijanie umiejętności selekcjonowania wyrazów charakterystycznych dla określonych pór roku tj. zimy,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
- doskonalenie techniki głośnego czytania,
- rozwijanie umiejętności wykonywania zadań,
- rozwijanie umiejętności przedstawiania scenek teatralnych,
- doskonalenie umiejętności kształtnego pisania,
- doskonalenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się farbami,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rysowania prostych równoległych,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się linijką,
- doskonalenie umiejętności odbioru muzyki,

Cele operacyjne:
- wysłucha z uwagą instrukcji przekazywanych przez nauczyciela w imieniu Zimy,
- wywiąże się z roli powierzonej w grupie,
- wymieni charakterystyczne cechy zimy,
- płynnie, głośno i wyraźnie przeczyta pytanie,
- ułoży odpowiedź do pytania,
- zgodnie współdziała w grupie,
- ułoży opowiadanie o zimie z rozsypanki wyrazowej,
- odpowie na pytania dotyczące tekstu,
- estetycznie wykona prace plastyczna farbami,
- zaśpiewa piosenkę,
- odtworzy scenkę teatralną,
- rozpozna i narysuje proste równoległe,
- umie posługiwać się linijką,
- wysłucha uważnie instrukcji zadań,
- wykona powierzone mu zadanie,
- starannie przepisze do zeszytu tekst ułożonego opowiadania,
- zaprezentuje wyniki pracy grupowej,

Edukacja społeczno - przyrodnicza:
Wyszukiwanie i selekcjonowanie cech charakterystycznych dla zimy.

Edukacja polonistyczna:
Gromadzenie słownictwa wokół tematu „zima". Głośne samodzielne czytanie pytań i układanie do nich odpowiedzi. Układanie opowiadania z rozsypanki wyrazowej. Inscenizacja tekstu „Zimowa czarownica". Ciche czytanie wiersza pt. „Zima".

Edukacja matematyczna:
Rozpoznawanie i rysowanie prostych równoległych - posługiwanie się linijką.

Edukacja plastyczna:
Wykonanie farbami pracy plastycznej nt. „ Zimowe drzewo" - umiejętne łączenie różnych elementów, farby z włóczką, watą, koronką, i pastą do zębów.

Edukacja muzyczno - ruchowa:
Nauka I zwrotki piosenki pt. „Zła zima" i układanie do niej pląsu.

Środki dydaktyczne:
Listy od Zimy, koperty z zadaniami, bristol, mazaki, kartki z pytaniami, rozsypanka wyrazowa, zeszyty, tekst inscenizacji, karta matematyczna nr 6, tekst piosenki, wiersz pt. „Zima", zabawka pluszowa-misiu, rekwizyty do scenki teatralnej: czapki, rękawice, szalik, łyżwy.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie dzieci.

2. Zabawa integracyjna „Miś".
Uczniowie siedzą w kręgu - dziecko, które trzyma w ręce misia mówi: Dostałam misia od (podaje imię kolegi lub koleżanki), mój misiu będzie dzisiaj (grzeczny, aktywny, pracowity, chętny do pomocy itp.) .

3.Wysłuchanie listu od Zimy.

„Witajcie dzieci! Pozdrawiam Was i waszą panią. Czy nie było Wam zimno, gdy szliście do szkoły? Czy wszyscy ubrali dzisiaj rękawiczki, czapki i szaliki? To bardzo się cieszę, że dbacie o swoje zdrowie. A czy chcielibyście spotkać się ze mną jeszcze w tym miesiącu? Tak? Ale przed spotkaniem ze mną wykonacie kilka zadań, aby udowodnić mi, że gotowi jesteście na moje przybycie. Instrukcję zadań ukryłam w dużych kopertach. Pani zapozna Was z ich treścią, a Wy postaracie się uważnie słuchać, bo będziecie te zadania wykonywali. Pamiętajcie o tym, ze najpierw trzeba wykonać jedno zadanie, aby przejść do następnego zadania. Życzę Wam wszystkim powodzenia
Zima."


(Dzieci siedzą w kręgu na dywanie i układają koperty z zadaniami w rosnącej kolejności).

„Proszę otworzyć kopertę nr 1".


4. Gromadzenie słownictwa wokół tematu ,, Zima" - metoda aktywizującą „mapa mentalna".

Koperta nr 1.

„Drogie dzieci teraz pani podzieli Was na 4 grupy. Każda grupa będzie miała nazwę: bałwanki, sopelki, śnieżynki, i gwiazdeczki. Dostaniecie kartki bristolu i mazaki. Wszystko to znajdziecie w przesyłce ode mnie. Na środku kartki napiszcie dużymi literami wyraz „ZIMA". Następnie narysujcie lub napiszcie wszystko, z czym kojarzy się Wam ta pora roku".

„Teraz proszę, aby każda grupa zaprezentowała swoją pracę".

Nauczyciel wiesza prace uczniów na tablicy.

„Wspaniale wykonaliście zadanie! Możecie otworzyć następną kopertę".


5. Układanie odpowiedzi na pytania.

Koperta nr 2.

„W kopercie jest 15 pytań. Każdy z Was kolejno będzie losował jedno pytanie i udzielał na nie odpowiedzi. Dowiem się ile o mnie wiecie i czy jesteście przygotowani na moje przybycie. Postarajcie się odpowiadać pełnymi zdaniami."


1. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa zima?
2. Jakie ptaki można zobaczyć przy karmnikach?
3. Co ubierasz zimą na szyję?
4. Co można ulepić ze śniegu?
5. Który z zimowych miesięcy jest najkrótszy?
6. Co pada zimą z nieba?
7. Na czym jeździmy zimą po lodowisku?
8. Które zwierzęta zapadają w sen zimowy?
9. Co ubierasz zimą na ręce?
10. Po jakiej porze roku nadchodzi zima?
l l. Jakie ptaki odlatują zimą do ciepłych krajów?
12.Co ubierasz zimą na głowę?
13. Które święta obchodzimy w grudniu?
14.W jaki kolor ubiera się zima?
15. Czym jest zamarznięta woda?

„Brawo! Udało się Wam wykonać zadanie. Możecie otworzyć kolejną kopertę".

GIMNASTYKA ŚRÓDLEKCYJNA
Wybieracie się na spacer i zobaczyliście, że napadało dużo śniegu:
* chodzicie po śniegu i podnosicie wysoko nogi,
* biegacie po śniegu,
* robicie śnieżki i rzucacie je jak najdalej,
* jesteście na lodowisku i jeździcie na łyżwach.


6. Inscenizacja tekstu ,,Zimowa Czarownica".
Koperta nr 3.

„Przed Wami bardzo ważne zadanie. Rozdzielcie role, przygotujcie scenę, rozdajcie rekwizyty, nauczcie się swoich ról i odegrajcie scenkę. Pani będzie Wam służyła radą i pomocą".

Nauczyciel rozdziela role j rekwizyty. A wszyscy wspólnie przygotowują scenę i zastanawiają się w jaki sposób odegrają swoje role.

„ZIMOWA CZAROWNICA"
(Dzieci ukryte za krzesłami. Po scenie biega czarownica w zimowych rękawicach, na szyi ma zawieszone buty z łyżwami, w ręku długi szal ozdobiony dzwoneczkami.)

Dziewczynka 1:
Leci sobie fiku- miku czarownica na szaliku.
Dziewczynka 2: Nad drzewami, nad domami...
Chłopiec l: Popatrz! Buty ma z łyżwami!
Chłopiec 2: Leci w białych rękawicach...
Dzieci razem: To zimowa czarownica!
Czarownica : (Zatrzymuje się)
Kto tam za krzesłem stoi? Kto zza krzesła wyjść się boi?
(Przez chwilę goni dzieci dookoła krzeseł)
Mam Was! Mam Was! W samą porę!
Zaraz w podróż Was zabiorę?
Chłopiec 3: (Przestraszony)
Na szaliku w śnieżną kratę mamy fruwać ponad światem?
Dziewczynka 3: My nie chcemy!
Dziewczynka 4: My bez mamy nigdy, nigdzie nie latamy!
Czarownica : (Zła)
No i po co tyle gadać? Proszę tu natychmiast siadać!
(Dzieci chwytają koniec szalika i krążą po sali razem z Czarownicą)
Dzieci i czarownica: Fiku- miku, fiku- miku dzwonią dzwonki przy szaliku.
Dziewczynka 5: W dole ziemia w srebrnych gwiazdkach...
Chłopiec 4: Fajna to zimowa jazda!
Czarownica: Wiec kto chce niech leci z nami!
Wszyscy razem: Na szaliku z frędzelkami!!!

„Brawo! Brawo! Jesteście wspaniałymi aktorami! Możecie otworzyć kolejną kopertę".

7. Układanie opowiadania z rozsypanki wyrazowej.

Koperta nr 4.

„Czeka Was następne zadanie. Każdy otrzyma małą kopertę. W środku są wyrazy, z których ułożycie opowiadanie i starannie przepiszecie je do zeszytu".

Wkrótce nadejdzie zima. Mróz namaluje kwiaty na szybach. Śnieżki zawirują w powietrzu. Pokryją puchem wszystko dookoła. Można będzie zjeżdżać z górki na sankach.

Każde zdanie wykonane jest na innym kolorze papieru.

„Brawo! Zadanie wykonane. Otwórzcie kopertę nr 5".

PRZERWA ŚNIADANIOWA

8. Ciche czytanie ze zrozumieniem wiersza pt. „Zima" i udzielanie odpowiedzi na pytania.

Koperta nr 5.

„W kopercie są kartki z tekstem wiersza pt. „Zima". Dwie pierwsze zwrotki przeczyta Wam pani. Trzecią i czwartą zwrotkę przeczytacie sami. Po zapoznaniu się z treścią wiersza, zastanówcie się nad odpowiedziami na pytania umieszczone pod tekstem wiersza."


Czesław Janczarski "ZIMA"

Bure chmury w dal płyną,
nad doliną, niziną...
Może spadną na głowę
białe gwiazdki śniegowe?

Dmie wiatr chłodny, niemiły,
drzewa liście zgubiły,
odleciały już ptaki
i las cichy jest taki...

Przychodź zimo, nie zwlekaj!
Każdy ciebie już czeka,
zając ciepłe ma futro,
możesz przyjść choćby jutro.

Ubierz naszą jabłonkę
W białą śnieżną koronkę
przykryj pola zamiecią,
dużo śniegu daj dzieciom.

1. Jaki obraz maluje poeta w dwóch pierwszych zwrotkach?
2. O co poeta prosi zimę w drugiej części wiersza?

„Brawo! Wykonaliście zadanie poprawnie. Już czas na otworzenie następnej koperty".

9.Nauka piosenki pt. „Zła zima".


Koperta nr 6.

„Słyszałam że ładnie śpiewacie. W kopercie jest tekst I zwrotki piosenki. Spróbujcie zaśpiewać, a może uda się Wam jej nauczyć".

Hu, hu, ha, hu, hu, ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy.
Mroźnym śniegiem w oczy prószy.
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła! Nasza zima zła!


„Brawo! Pięknie zaśpiewaliście! Jestem zachwycona Waszymi umiejętnościami. Otwórzcie kolejną kopertę".

10.Rozwiązywanie zadań matematycznych - rozpoznawanie i rysowanie prostych równoległych.

Koperta nr 7.

„Przed Wami kolejne zadanie. Przyjrzyjcie się uważnie kartkom, które dostaniecie i powiedzcie, które z tych śladów zostawiły moje sanie".


                     


„Zmierzcie między prostymi odległość. Co możecie o nich powiedzieć?"

„Teraz rozwiążcie zadania w karcie matematycznej nr 6".

„Brawo! Bardzo się cieszę, że poradziliście sobie z tymi zadaniami. Otwórzcie kopertę nr 8".

11. Wykonanie pracy plastycznej nt. „Zimowe drzewo".


Koperta nr 8.

„Drogie dzieci przed Wami ostatnie zadanie. Teraz będziecie pracowali w swoich grupach. Każda grupa otrzyma kolorowy bristol i namaluje na nim farbami zimowe drzewo. Następnie ozdobicie go śniegiem: watą, pastą do zębów, koronką i włóczką. Potrzebne do tego materiały znajdziecie w przesyłce ode mnie. Życzę cierpliwości i wytrwałości".

„Brawo! Wasze prace są bardzo ciekawe! Otwórzcie już ostatnią kopertę".

12.Zakończenie.

Koperta nr 9.

„Drogie dzieci! Swoją pracą sprawiliście mi ogromną przyjemność. Wszyscy pracowaliście dzielnie. Jestem z Was naprawdę zadowolona. Już wiem, że mogę do Was przyjść! Jesteście przygotowani na moje przybycie. Czekajcie cierpliwie na mnie. Wkrótce do Was przybędę. Do zobaczenia.
Zima".


13.Podsumowanie dnia.
Dzieci otrzymują arkusz z oceną dzisiejszych zajęć.

l. Czy chętnie pracowałeś (aś) na dzisiejszych zajęciach?

                     
2. Jeśli nie, to napisz dlaczego niechętnie pracowałeś (aś)?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. Czy podobały Ci się dzisiejsze zajęcia?

                     
4. Jeśli nie, to napisz co Ci się nie podobało?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Dziękuję.

Zajęcia przygotowała i prowadziła Renata Gubała.

Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: spzelczyna@wp.pl