Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Świetlica szkolna zaprasza!
 
Regulamin
Rozkład dnia
Karty zgłoszenia
Obiady
Jadłospis
Konkurs
Regulamin COVID-19


  Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

7.30 - 8.30 - Zbieranie się dzieci w świetlicy. Notowanie informacji zgłaszanych przez rodziców. Rozmowy z wychowankami. Gry i zabawy dowolne według zainteresowań uczniów.


8.30 - 9.30 - Zajęcia tematyczne zgodne z tygodniowym planem, prowadzone przez wychowawców świetlicy w grupach.


9.30 - 10.00 - Drugie śniadanie.


10.00 - 11.00 - Zabawy rozwijające pamięć, spostrzegawczość, logiczne myślenie ( krzyżówki, kalambury, quizy). Korzystanie z komputerów. Oglądanie wybranych programów telewizyjnych (filmy, bajki). Gry i zabawy ruchowe. Praca indywidualna z uczniami.


11.00 - 13.00 - Przygotowania do obiadu. Porządkowanie i wietrzenie Sali. Obiad. Odpoczynek poobiedni, zabawy dowolne dzieci.


13.00 - 14.00 - „ Godzina z kulturą” – czytanie bajek, baśni, wierszy .Odrabianie zadań domowych. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce.


14.00 - 15.00 - Zajęcia programowe: plastyczno – techniczne, zabawy na placu zabaw, rekreacyjno – sportowe, muzyczno – relaksacyjne, elementy bajkoterapii, muzykoterapii. Zajęcia wychowawcze w grupach.


15.00 - 16.30 - Zabawy dowolne z przewagą inicjatywy własnej dzieci. Czynności porządkowe w świetlicy. Odbieranie dzieci przez rodziców, opiekunów. Rozmowy indywidualne z rodzicami.

 
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, Zelczyna 120, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: spzelczyna@wp.pl