Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Artykuły, wiersze, konspekty, konkursy, scenariusze zajęć
 
Jasełka
Wieczerza wigilijna
Znowu Święta
Dzień kobiet
Czas wolny
O czytaniu
Aktywizacja
O wychowaniu
Konkurs: 1-3
Konkurs: 4-6
Biały uśmiech
Wkrótce zima
Nauczyciel kluczem
ADHD w szkole
Uwaga - konflikt!
Dysleksja
Bezpieczeństwo
Uczeń na drodze
Bezpieczny uczeń
Aktywna szkoła 2015
  Bezpieczny uczeń

Sprawozdanie z realizacji zadań
w ramach projektu:
„Bezpieczna szkoła- Bezpieczny uczeń”
Zadanie 1     Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.     W listopadzie 2013r. w klasach I –III zostały przeprowadzone pogadanki na temat państwa, prawa, obywateli, społeczeństwa w ramach zajęć zintegrowanych. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali prace plastyczne – symbole narodowe różnymi technikami plastycznymi.
     Klasy pierwsze a i b wyklejały flagi państwowe, klasa druga kontur granic państwa, a klasy trzecie a i b godło - orła białego.
Wyklejanie flag Wyklejanie flag Gazetka


     Najładniejsze prace, które wyłoniło jury - wychowawcy klas I-III zostały zaprezentowane na szkolnej gazetce.     W październiku i listopadzie 2013r. w klasach IV-VI wychowawcy na lekcjach wychowawczych przeprowadzili pogadanki zgodnie z Konspektem nr 1 opracowanym przez Komitet Organizacyjny konkursu ,,Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” nt. "Państwo, Prawo, Społeczeństwo, Obywatel". Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z nowo poznanymi hasłami- pojęciami, prowadzono dyskusje i korzystano ze Słownika języka polskiego oraz fragmentów Konstytucji.
     W dniu 29 stycznia 2014 r. w naszej szkole w ramach programu „Bezpieczna szkoła Bezpieczny Uczeń” odbyła się debata „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Przekazywane wiadomości dostosowane były do wieku uczniów.
     Podstawowym celem debaty było zaznajomienie uczniów z pojęciami z zakresu wiedzy obywatelskiej i zrozumienie takich pojęć, jak : państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel oraz kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych.

bezp4 (26 kB) bezp5 (32 kB)


     Podczas spotkania uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” autorstwa uczniów klasy VIB pod opieką wychowawcy J.Franczuk.
     Prezentacja wprowadziła dzieci w pojęcia dotyczące naszego państwa, przynależności narodowej, położenia Polski w Europie, symboli narodowych itp.

bezp6 (27 kB) bezp7 (23 kB)      W czasie debaty zadano uczniom pytanie „Co świadczy o ich właściwej postawie obywatelskiej? ”.
     Uczniowie mają świadomość, że rzetelnie wykonywane przez nich obowiązki szkolne, udzielanie się na forum szkoły, zaangażowanie w działalność pozaszkolną między innymi: reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, rozgrywkach sportowych świadczą o ich właściwej postawie obywatelskiej i jest to również ich wkład w rozwój państwa i społeczeństwa. Uczniowie zaprezentowali argumenty ,,za” i ,,przeciw”, podsumowali wyniki debaty i spisali wnioski.Argumenty przeciw prawu:bezp8 (19 kB)


Argumenty za prawem:bezp9 (18 kB)

     Podsumowaniem przeprowadzonej debaty był test przygotowany przez nauczyciela historii i wychowawców klas szóstych. Testy badały wiedzę z zakresu poruszanego w debatach tematu, miały na celu sprawdzić zdobytą wiedzę

.

bezp10 (42 kB) bezp11 (40 kB)Zadanie 2     Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).     Zadanie 2 zrealizowane zostało przez uczniów klas III, IV i VI. Uczniowie klas trzecich przygotowali prace plastyczne. W pracach dominowały takie zagadnienia jak: wspólne spędzanie czasu z rodzicami, czytanie bajek dzieciom, wspólne wyjazdy, gry sportowe, jazda na rowerze, nawet dzielenie się wzajemne drobiazgami. Technika wykonania prac była dowolna.bezp12 (33 kB)

bezp13 (28 kB) bezp14 (33 kB)


Spośród 46 prac wybrano dziesięć.     bezp15 (37 kB) bezp16 (53 kB)
bezp17 (29 kB) bezp18 (42 kB)

     Poza wykonaniem prac uczniowie opisali w krótkich wypracowaniach sposoby na poprawę relacji międzyludzkich.
Oto niektóre propozycje:

Ala
     „Aby żyło nam się lepiej w rodzinie i szkole musimy wszyscy wziąć się do pracy. Żaden człowiek nie spowoduje, że będzie nam się żyło lepiej, ale jeśli połączymy siły to co innego. Pomagajmy bezinteresownie, ustępujmy miejsca w autobusach, mówmy: dziękuję, przepraszam i proszę – to właściwie proste słowa. Mama, tata i dzieci powinny razem spędzać czas na wspólnych spacerach, rozmowach i posiłkach. Rodzice powinni rozmawiać z dziećmi a nie tylko wydawać polecenia. Dbajmy o środowisko, nie śmiećmy, sadźmy drzewa i odżywiajmy się zdrowo. A tak na koniec to uśmiechajmy się do siebie – bo uśmiech to samo zdrowie.”


Hubert
     Jestem 9 letnim chłopcem, od pięciu lat trenuję piłkę nożną i jest to moje ulubione zajęcie, które sprawia mi wiele radości. Chciałbym tak jak moi koledzy z klubu chodzić do szkoły, w której jest klasa sportowa. Przez zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego mogą wspólne więcej i częściej pograć w piłkę oraz porozmawiać o sporcie, a w zimie w ramach zajęć wyjeżdżają na narty. Bardzo żałuję, że w mojej szkole nie ma takiej klasy. Dzięki temu mógłbym nawiązać bliższe przyjaźnie z kolegami z którymi się uczę.
     Oprócz tego chciałbym, aby w szkole były szafki na książki, żeby nie trzeba było nosić tornistrów, wydłużył bym też wakacje, oraz zwiększył ilość wyjazdów na basen.”Klaudia
     „Dorośli i dzieci często spędzają czas w domu siedząc przed telewizorem, komputerem, tabletem. Chciałabym żeby to się zmieniło i dzieci oraz dorośli spędzali więcej czasu ze sobą spotykając się np. na świetlicy, boisku, na spacerach…”


Iza
     „Czasami jest tak, że dzieci na przerwach dzielą się na małe grupki lub każdy siedzi sam. Chciałabym, żeby dzieci bawiły się razem, pomagały sobie nawzajem w nauce i żeby wszyscy bardzo się lubili.
     Im więcej dzieci spędza wspólnie czas tym zabawa jest fajniejsza.”
bezp19 (45 kB)     Uczniowie klasy IV postanowili przedstawić temat w formie zdjęć. Według nich aby relacje w rodzinie były prawidłowe, powinniśmy spędzać ze sobą jak najwięcej czasu. Poprzez wspólne świętowanie, wycieczki, zabawy wzmacniają się nasze więzi, czujemy się potrzebni i kochani a przez to szczęśliwi.

MÓJ SZCZĘŚLIWY DOM
bezp20 (39 kB) bezp21 (46 kB)

     Uczniowie klasy VI postanowili zrealizować to zadanie na zajęciach informatyki. Efekty pracy przedstawili w formie prezentacji multimedialnej. Przedstawili w niej swoje pomysły na poprawę relacji międzyludzkich w rodzinie, szkole, środowisku.

     Przygotowując się do realizacji tego zadania uczniowie doszli do wniosku, że wszelkie zmiany należy zacząć od siebie: być miłym dla innych, częściej się uśmiechać, nauczyć się słuchać innych ludzi, pomagać sobie nawzajem, być bardziej wyrozumiałym i tolerancyjnym.
Zadanie 3     Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna.W ramach zadnia przeprowadzono następujące działania:

• 9 września 2013 na pierwszym spotkaniu z rodzicami pedagogizację nt. bezpieczeństwa dzieci przeprowadził aspirant Paweł Kozieł z Komisariatu Policji w Skawinie. Taka pedagogizacja rodziców miała na celu zwrócenie uwagi na najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
W tym zakresie warto jest wyrobić u swoich pociech nawyk codziennego zakładania kamizelki lub innego odblasku, nie tylko w drodze do szkoły ale zawsze kiedy będą korzystać z drogi czy to pieszo czy na rowerze.bezp22 (26 kB) bezp23 (24 kB)

• W dniu 11 września odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas I z przedstawicielami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jest to kontynuacja cyklu spotkań w ramach akcji ,,Bezpieczna droga do szkoły”. Mundurowi rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać w drodze do szkoły, uczyli bezpiecznego poruszania się po jezdni i apelowali o ostrożność.
Uczniowie uważnie wysłuchali rad udzielanych przez funkcjonariuszy - mamy nadzieję, że będą ich przestrzegać na co dzień. Na zakończenie spotkania funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego wręczył uczniom elementy odblaskowe, zwracając uwagę na konieczność ich noszenia.

bezp24 (32 kB)• 24 września uczniowie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Straży Miejskiej w Skawinie Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniów, które z ich zachowań i z zachowań innych osób są niewłaściwe i stwarzają zagrożenie dla innych oraz szukanie sposobów poprawy bezpieczeństwa. Podczas spotkania uczniowie wskazywali i rozpoznawali niewłaściwe zachowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu; Poszukiwali rozwiązania sytuacji trudnych i zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu jego oraz osób znajdujących się w bliskim otoczeniu. Uczniowie dzięki spotkaniom potrafią wymienić telefony alarmowe. Potrafią również zabierać głos w dyskusji w celu wyrażenia opinii i wyciągać wnioski na drodze dyskusji.• W dniu 25 października 2013 r. uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartej wzięli udział w zajęciach organizowanych przez Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w ramach akcji „ Zdążyć na czas z pomocą”. Zajęcia te miały na celu nauczyć dzieci m. in.:
- zabezpieczać miejsce wypadku,
- wezwać wykwalifikowaną pomoc,
- zaopatrzyć nieduże rany,
- unieruchomić złamaną kończynę.
W dalszej kolejności uczniowie udzielali pierwszej pomocy osobom poszkodowanym nieprzytomnym, układali swoich kolegów w pozycji bocznej ustalonej i ćwiczyli na fantomie resuscytację. Zajęcia realizowane były przez wykwalifikowanego instruktora pierwszej pomocy PCK.bezp25 (36 kB) bezp26 (42 kB)


• 23 września gościliśmy w naszej szkole aktorów z przedstawieniem programu estradowo – profilaktycznego „ Bezpieczna droga do szkoły”. Forma widowiska pozwoliła w sposób niekonwencjonalny ująć tematykę zachowania się dzieci na jezdni.
Treści dydaktyczne z jakimi zapoznali się uczniowie w trakcie przedstawienia to:
- poruszanie się wzdłuż jezdni,
- elementarna znajomość znaków drogowych,
- umiejętność przechodzenia na drugą stronę jezdni,
- odblaski / demonstracja działania odblasków z punktu widzenia kierowcy.

Widowisko to w sposób bardzo oryginalny i atrakcyjny dotarło do wyobraźni dzieci w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom z tytułu ruchu drogowego.bezp27 (41 kB) bezp28 (45 kB)
• Gazetki o elementach odblasowych i bezpieczeństwie na drodze. W czasie trwania konkursu nasza szkoła była wyjątkowo kolorowa, gdyż każda klasa wykonała tematyczne gazetki ścienne.bezp29 (26 kB) bezp30 (40 kB)


• Klasa I wstąpiła do "Klubu Bezpiecznego Puchatka ", którego celem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, rozpoczynających swoją naukę w szkole, wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia, edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami oraz zwrócenie uwagi nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz dyrektorów szkół na konieczność edukowania dzieci w szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa.bezp31 (36 kB) bezp32 (45 kB)


• Dnia 8 października uczniowie klas 3a i 3b wyjechali do miasteczka komunikacyjnego. W piękny jesienny dzień pod kierunkiem pani Bogusławy Wyroby ze Straży Miejskiej w Skawinie ćwiczyli i w praktyce nabyli umiejętności prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po drodze. Poznali podstawowe znaki drogowe, dowiedzieli się co to „zebra”. Nauczyli się jak bezpiecznie przejść przez przejazd kolejowy niestrzeżony oraz przejście dla pieszych z sygnalizatorem świetlnym. Było przy tym dużo śmiechu i zabawy, a nasi uczniowie stali się świadomymi uczestnikami ruchu drogowego.bezp33 (48 kB) bezp34 (42 kB)


• pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej – prowadzony przez panią pielęgniarkę Alinę Świder, którego celem było zapoznanie ze sposobami udzielania pierwszej pomocy. Na początku pani pielęgniarka przypomniała dzieciom, jak należy zachować się, gdy jesteśmy świadkami wypadku lub sytuacji stanowiącej zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Uczniowie bardzo dobrze zapamiętali wszystkie numery alarmowe, pod które należy dzwonić, gdy grozi niebezpieczeństwo.bezp35 (34 kB) bezp36 (27 kB)


bezp37 (34 kB) bezp38 (53 kB)


• odbyło sie spotkanie uczniów naszej szkoły ze strażakami. Strażacy opowiedzieli uczniom na czym polega praca strażaka, w jakiego rodzaju akcjach strażacy uczestniczą. Dzieci zostały zapoznane z zagrożeniami jakie na nich czyhają w szkole i w domu, a także z zasadami prawidłowego zachowania się w sytuacjach pożaru i innych nieszczęśliwych wypadków. Nie zapomniano o przypomnieniu numerów alarmowych czyli 998 do Straży Pożarnej oraz numeru ratowniczego 112, o których wszystkie dzieci pamiętały. Dzięki takiemu spotkaniu uczniowie utrwalili sobie wiadomości zdobyte na innych zajęciach lekcyjnych. Panowie strażacy pozwolili naszym uczniom wsiąść do wozu strażackiego i obejrzeć narzędzia i urządzenia niezbędne strażakom do pracy.bezp39 (56 kB) bezp40 (61 kB)


bezp41 (52 kB) bezp42 (48 kB)


• Przedstawicielem Pogotowia Ratunkowego – Ratownikiem Medycznym panem Michałem Kwarciak i starszym ratownikiem medycznym p. Andrzejem Dyrcz. Celem spotkania było zaznajomienie uczniów ze sposobami przeciwdziałania niebezpieczeństwom oraz przewidywanie skutków niebezpiecznych zachowań, a także udzielanie pomocy przedlekarskiej. Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej części spotkania odbyła się pogadanka na temat numerów alarmowych, rzeczowności udzielania informacji o poszkodowanym w czasie wzywania Pogotowia Ratunkowego, sytuacjach zagrażających życiu. W części drugiej spotkania uczniowie mieli możliwość zobaczenia, jak należy udzielać pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także wykonywania ćwiczeń praktycznych z podziałem na grupy w sytuacjach zagrażających życiu. Spotkanie było bardzo ciekawe , uatrakcyjnione ćwiczeniami praktycznymi. Uczniowie aktywnie w nim uczestniczyli, zadawali wiele pytań, na które otrzymali pełną odpowiedz. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały kolorowanki tematycznie połączone ze spotkaniem, z których się bardzo ucieszyły.
Zadanie 4     Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Omówiono również temat „Czy uczniowie klną i dlaczego?”     W dniach od 13.01.14 do 17.01.14 w Szkole Podstawowej im .Walerego Goetla w Zelczynie przeprowadzono w klasach 4, 5, 6a, 6b zajęcia na temat:
„Dbamy o kulturę języka i odpowiednie zachowanie się”. W zajęciach wzięło udział 87 uczniów.

     Celem zajęć było uświadomienie uczniom, iż kultura słowa oraz kulturalne zachowanie jest wyrazem szacunku do samego siebie i drugiego człowieka, a także wykształcenie umiejętności obiektywnej oceny osób używających wulgaryzmów.

1. Pogadanka na temat:
a) Co to jest wulgaryzm?
Większość uczniów w klasach 4-6 rozumiało to, jako ordynarne, prostackie, pospolite, dosadne wyrażanie się. Dzieci stwierdziły, że samo słyszenie takich słów budzi u nich niemiłe uczucie.


b) W jakich sytuacjach używane są najczęściej wulgaryzmy?
W rozmowie uczniowie klas 4-6 stwierdzili, że używa się wulgaryzmów w czasie wpadania w złość, w szoku, podczas zaskoczenia, w czasie przeżywania radości oraz gdy ogarnia nas bezradność. Dzieci stwierdziły, że słyszały takie słownictwo u kłócących się kolegów, w telewizji i w domu.


2. Scenki dramowe.
Uczniowie klas 4-6 mieli za zadanie przedstawienie różnych sytuacji kulturalnego zachowania się wobec osób starszych, jak również wobec rówieśników w formie dramy.


3. Rozdanie ankiet.
Uczniowie wypełniali ankiety, dotyczące kulturalnego zachowania się oraz używania wulgaryzmów.


Kolejnymi elementami realizacji tego zadania były:

1.Przygotowano i przedstawiono prezentację multimedialną pt. „Zasady dobrego wychowania” będącą punktem wyjścia do dyskusji na temat kultury osobistej każdego ucznia oraz podstawowych zasad właściwego zachowania się w szkole i poza szkołą. Szczegółowo omówione zasady zaprezentowano w zabawnych scenkach, a uczniowie wyjaśniali, które zachowania są niewłaściwe i dlaczego.

2. Przygotowano planszę Drzewo Dobrych Manier, na którym uczniowie zawiesili listki z najważniejszymi ich zdaniem zasadami kulturalnego zachowania, których przestrzeganie pozwala zachować właściwe relacje między wszystkimi członkami grup społecznych takich jak: klasa, szkoła czy rodzina. Podkreślono, że zasady te dotyczą wszystkich, bez względu na płeć czy wiek czyli zarówno chłopców i dziewczęta, dzieci jak i dorosłych.

3.Zorganizowano zajęcia biblioterapeutyczne pod tytułem „Brzydkie słowa” przeprowadzone przez panią dr Lidię Ippoldt z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, będącą jednocześnie autorką scenariusza zajęć jak i bajki biblioterapeutycznej. Po wysłuchaniu tekstu bajki opowiadającej o przygodach małego żółwika, który mówił brzydkie słowa, uczniowie próbowali wspólnie znaleźć sposób, jak mu pomóc. Pomysłów było wiele, a po zajęciach plastycznych podczas których leczono obolały język żółwika, uczniowie otrzymali książeczki, w których mieli przez dwa tygodnie zapisywać „piękne”, „dobre” i „serdeczne” słowa, które wypowiedzieli. Po świętach na forum klas nastąpiło prezentowanie i porównanie zapisanych książeczek.bezp43 (34 kB) bezp44 (30 kB)


Zadanie 5     Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?     Zadanie to zrealizowane zostało na lekcjach przyrody w ramach konwersatoriów. Główne formy pracy wykorzystane do realizacji tematu to: pogadanka z elementami dyskusji, elementy wykładu oraz burza mózgów. Konwersatoria zastały przeprowadzone w klasach 4, 5 oraz 6a i 6b.Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja multimedialna pt: Tytoń, narkotyki dopalacze – jak się przed tym bronić?

     Celem prezentacji było przedstawienie uczniom zagrożeń wynikających ze stosowania niedozwolonych środków. Głównym założeniem prezentacji było zwrócenie uwagi uczniów na następujące zagadnienia:
- co to są używki i jak je dzielimy
- jakie są składniki dymu tytoniowego oraz co grozi palaczowi
- co to są narkotyki i jakie są skutki ich zażywania
- co to są dopalacze i w jaki sposób działają na nasz organizm

     Po przedstawieniu prezentacji multimedialnej prowadzący zapoznał uczniów gdzie mogą uzyskać wsparcie oraz pomoc osoby uzależnione. Nastąpiła dyskusja na temat miejsc, w których dzieci narażone są na kontakt z używkami oraz w jaki sposób skutecznie odmawiać sięgania po środki niedozwolone.
     Konwersatoria dotyczące używek w znacznym stopniu zwiększyły świadomość uczniów naszej szkoły. Wskazały jakie są zagrożenia oraz negatywna skutki zażywania środków psychoaktywnych.


bezp45 (50 kB)


bezp47 (38 kB) bezp46 (40 kB)


Zadanie 6     Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do „paczki”. Wskazany udział specjalisty ds.. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.     22 listopada 2013 r. odbyły się prelekcje dla klas I-III i IV-VI dotycząca tematu "Kibole, blokersi, grupy podwórkowe- co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki?", którą poprowadził funkcjonariusz Policji w Skawinie. Celem tego spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z przynależności do różnorodnych grup i subkultur, których działalność narusza normy społeczne i obyczajowe. W trakcie spotkania prowadzący podkreślił aspekty prawne m.in. zapoznał uczniów z konsekwencjami wynikającymi z popełnienia czynów karalnych przez osoby nieletnie.bezp48 (50 kB)


     Pan Policjant przedstawił charakterystykę wybranych subkultur, skupiając się głównie na ubiorze, ulubionych miejscach spotkań i preferowanych zachowaniach. Dzieci z młodszej grupy wiekowej uczyły się poprzez zabawę odmawiania osobom, które próbowałyby w jakikolwiek sposób namówić je do złych zachowań.
      Prowadzący omówiły temat w bardzo przystępny sposób- wychodząc od szeroko rozumianego bezpieczeństwa (na drodze, w szkole), przechodząc stopniowo do zagrożeń związanych z przynależnością do "paczki". Dzięki temu małym dzieciom łatwiej było zrozumieć istotę tematu przewodniego spotkania.
     Uczniowie z klas IV-VI również uczyli się asertywnego odmawiania osobom, usiłującym "wciągnąć ich do paczki". Pan podał informację, gdzie można szukać pomocy w przypadku zaistniałego zagrożenia – wśród rodziny, przyjaciół, nauczycieli czy przedstawicieli policji.bezp49 (54 kB)     Po prelekcji odbyła się dyskusja, w trakcie której starsi uczniowie rozważali, jakie decyzje podjęliby w sytuacji próby "wciągnięcia ich do paczki", podawali pozytywne i negatywne skutki przyjętych rozwiązań. Okazało się, że większość głosów przemawiała przeciwko uczestnictwu w takich grupach. Jako argumenty uczniowie podawali najczęściej możliwość zaniedbania nauki, stratę przyjaciół, zagrożenia życia i zdrowia (np. w czasie bójki), kontakty z policją czy też uzależnienie się od alkoholu, narkotyków i tytoniu, które w opinii dzieci są popularne wśród grup podwórkowych. Spotkanie zakończyło się w krótkim podsumowaniem, w trakcie którego dzieci młodsze i starsze przypominały raz jeszcze charakterystyczne cechy omawianych subkultur.bezp50 (43 kB)Zadanie 7     Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.     W ramach realizacji zadania we wszystkich klasach w szkole realizowane były pogadanki, konwersatoria na temat „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”

     Spotkanie w klasach I-III rozpoczęło się od przeczytania przez nauczyciela bajki „Jaśka pierwszy dzień nowej szkoły” . Była to bajka o dwóch chłopcach , jeden z nich był pełnosprawnym chłopcem, a drugi od urodzenia nie miał prawej ręki. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali bajki, a po jej wysłuchaniu mieli chwile czasu nad zastanowieniem się o czym była bajka. Później nastąpiła rozmowa na temat niepełnosprawności. Nauczyciel napisał na tablicy hasło niepełnosprawność, a uczniowie podawali skojarzenia. Wspólnie została utworzona definicja niepełnosprawności. Uczniowie dowiedzieli się jakie są rodzaje niepełnosprawności.

Dzięki zajęciom uczniowie zrozumieli, że:
- osoby niepełnosprawne mają takie same prawa, jak sprawni;
- potrzebują tak jak my wszyscy, przyjaźni miłości;
- wymagają naszej strony zrozumienia i tolerancji

     W klasach 4-6 Na lekcji wychowawczej uczniowie dowiedzieli się o ustawach, jakie funkcjonują w polskim pawie, a dotyczą osób niepełnosprawnych; Główną ustawą, regulującą sytuację osób niepełnosprawnych, jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Znajduje się ona w Dz.U. Nr 123 poz. 776.
     Uchwałą sejmu (Monitor Polski Nr 50, poz. 475 z dn. 13.08.1997 r.) została ustanowiona Karta Praw Osób Niepełnosprawnych potwierdzająca m.in. prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, dostępu do dóbr i usług, dostępu do opieki medycznej, edukacji, zatrudnienia, życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, a w tym:
• dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej,
• swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu,
• dostępu do informacji,
• możliwości komunikacji międzyludzkiej.

     Karta Praw Osób Niepełnosprawnych jest aktem o charakterze deklaratywnym, a więc nie nakłada konkretnych obowiązków wykonawczych na instytucje i urzędy oraz nie daje konkretnych uprawnień. Przeprowadzone zostało również praktyczne ćwiczenie mające uświadomić dzieciom, jakich trudności może doświadczać osoba niewidoma.

     W Polsce istnieje szereg ustaw zawierających regulacje dotyczące osób niepełnosprawnych, w których poruszane są problemy dotyczące likwidacji barier architektonicznych. Dlatego nasza szkoła jest całkowicie dostosowana do możliwości i potrzeb dzieci niepełnosprawnych, o czym wiedzą wszyscy uczniowie. Przeprowadzone zostało również praktyczne ćwiczenie mające uświadomić dzieciom, jakich trudności może doświadczać osoba niewidoma.

     Kolejnym etapem realizacji zadania było wykonanie i omówienie plakatów w klasach I-III, pt. „Mój przyjaciel jest niepełnosprawny”. Przeprowadzona została dyskusja na temat wykonanych prac, a z najbardziej przemawiających wykonaliśmy wystawkę dostępną dla całej społeczności szkolnej. Prace te miały na celu uwrażliwić uczniów na pomoc ich kolegom niepełnosprawnym.

     Uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się też jak trudno jest czasem pokonać bariery architektoniczne osobom, które jeżdżą na wózkach inwalidzkich i mających problemy z poruszaniem się. Przypomnieli też sobie, że nasza szkoła posiada specjalny podjazd dla wózków inwalidzkich.

bezp51 (18 kB)     We wrześniu i październiku 2013 r. nasza szkoła postanowiła wziąć udział w akcji zbiórce nakrętek. Chodziło w niej o zebranie jak największej liczby zakrętek plastikowych różnego typu. Zakrętki były zbierane dla małego Michałka , który jest niepełnosprawny ruchowo i potrzebny jest mu nowy wózek inwalidzki.
bezp52 (16 kB)      Akcja spotkała się z bardzo przychylnym odzewem wśród uczniów. Uczniowie gromadzili nakrętki zarówno indywidualnie jak i w klasach. Wzajemnie się agitowali, twierdząc, ze nigdy nie wiadomo, co kogo może spotkać w życiu i od kogo będzie się zależnym. Wykazali się bardzo dużą dojrzałością i determinacją. Zebraliśmy ok. 40 kg nakrętek I chodź to nie wystarczy mamy nadzieje, że chodź trochę pomogliśmy Michałkowi w osiągnięciu celu.Zadanie 8     Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa”, gdzie szukać pomocy?„NIE JESTEŚ SAM”     Każdego dnia w swoim życiu napotykamy na problemy, które próbujemy rozwiązać sami. Obserwując ludzi z którymi się spotykamy da się zauważyć, że bywają smutni, jakby nieobecni. W większości przypadków nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemów sami. Problemy te mimo wszystko przerastają człowieka co w efekcie może doprowadzić do depresji a nawet utraty życia i zdrowia człowieka. Dlatego potrzebujemy w sposób kompleksowy skutecznej pomocy. W takich sytuacjach warto pamiętać, że „Nie jesteśmy sami”. W szkole Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie realizowany jest projekt „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”. W ramach tego projektu przeprowadzono w naszej szkole akcję „Nie jesteś sam”. Uczniowie i rodzice dowiedzieli w jakich sytuacjach mogą oczekiwać pomocy i gdzie mogą uzyskać pomoc i poradę oraz uzyskali informację na temat „Instytucji udzielających pomocy i wsparcia rodzinie” oraz otrzymali stosowne foldery z adresami w/w Instytucji od pełnomocnik Burmistrza ds. przeciwdziałania Alkoholizmowi i zapobiegania Narkomanii pani M .Kopeć z CWR w Skawinie. W klasach I – III i IV – VI pedagog szkoły Zofia Garlacz i wychowawca klasy III pani Elżbieta Czechowicz przeprowadziły konserwatoria pod hasłem „Nie jesteś sam”. Jak monitorować sytuacje osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, w stanie sieroctwa społecznego i gdzie szukać pomocy. Cykl zadań mający na celu realizację zadania związanego z tematem „Nie jesteś sam” zaplanowany został na okres od września do grudnia 2013r. W październiku 2013r. została zaplanowana dla klasy III a b i IV wycieczka do Skawiny, gdzie uczniowie odwiedzili Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie i zapoznali się z pracą pracowników MGOPS w Skawinie – możliwościach uzyskania pomocy różnego rodzaju gdy znajdujemy się w trudnej sytuacji materialnej. Pedagog szkoły zapoznał uczniów również z pracą CWR w Skawinie – z Ośrodkiem z którym współpracuje nasza szkoła – uczniowie dowiedzieli się gdzie można szukać pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach i chwilach, gdy czujemy się osamotnieni i bezradni. Wyjaśniono uczniom problem samotności i jej przyczyn. W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego w klasach IV – VI pedagog szkoły przeprowadziła zajęcia oparte na scenariuszu ‘Nie jesteś sam”. Po zakończonych zajęciach wśród klas IV – VI przeprowadzono konkurs plastyczny wg. inwencji twórczej uczniów „Nie jesteś sam’. Zajęcia zakończyły się omówieniem i prezentacja plakatów.

     W efekcie przeprowadzonych zajęć uczniowie znają podstawowe formy niesienia pomocy osobom osamotnionym z powodu trudnej sytuacji życiowej, potrafią rozwiązać jakiś problem życiowy będąc otwartym na drugiego człowieka, potrafią wskazać problemy osób samotnych i sposoby ich rozwiązania, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć tego co nas może spotkać. Dlatego tak ważna jest wiedza, gdzie, jak i kto może nam udzielić pomocy. W miesiącu grudzień 2013r. z opiekunem PCK naszej szkoły ogłosiłyśmy zbiórkę żywności dzieci z naszego środowiska znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pt. „I ty możesz zostać Św. Mikołajem”. Celem tej przedświątecznej akcji było uświadomienie uczniom, że każdy może pomagać, ze nawet maleńki dar, ale złożony z serca może być radosnym upominkiem i uszczęśliwić drugiego człowieka.bezp53 (51 kB) bezp54 (41 kB)


Zadanie 9     Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia.     18 i 19 listopada 2013 roku uczniowie klas starszych uczestniczyli w konwersatorium na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia”. Była to świetna okazja, by przypomnieć dzieciom, jakie są ich prawa i obowiązki jako uczniów szkoły, zwrócić im uwagę na konieczność przestrzegania obowiązujących regulaminów i umów, nie pomijając przy tej okazji kwestii etycznych i tych niepisanych zasad, które składają się na kulturę osobistą.
     Czym jest prawo w ogóle, czym jest konstytucja, a dalej prawo karne, cywilne, statut szkoły, regulaminy, kodeksy? Co to jest przestrzeń publiczna i czym jest społeczna własność? Jaki jest sens istnienia i stosowania prawa? Czy można się tłumaczyć nieznajomością prawa? Jakie są kompetencje sądu rodzinnego? Co to znaczy „przestępczość nieletnich” i jakie mogą być zastosowane kary wobec nieletnich? Te i tym podobne pytania, postawione przed uczniami, stanowiły przedmiot rozmowy z nimi.
     Materiał poglądowy został przygotowany w formie prezentacji multimedialnej, a całość została powtórzona nazajutrz dla klasy, która poprzedniego dnia nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu.
Zadanie 10     Tydzień Bezpiecznego Internetu.Celem akcji jest:
• Przekazanie wiedzy o zagrożeniach, jakie niesie Internet.
• Pokazanie, jak zachować się w krytycznej sytuacji.
• Przekazanie kontaktów do specjalistów (helpline.org.pl).
• Nauczenie zasad bezpiecznego używania Internetu:
 jak zachować się w sytuacjach ryzykownych,
 jakich danych na swój temat nie podawać,
 jakie programy są niezbędne do ochrony komputera przed zagrożeniami w sieci (firewall oraz program antywirusowy),
 zwrócenie uwagi na fakt, że nie można ufać osobom znanym wyłącznie z Internetu.


KLASY I i II

     Uczniowie klasy I i II realizowały projekt Sieciaki poprzez:
• Rozmowa nt. „Do czego używacie komputera?”
• Oglądanie trzech części kreskówek „Sieciaki”
 „Nie podawaj swoich danych”
 „Zabezpiecz swój komputer”
 „Mów jeśli coś jest nie tak”.
• Quiz wiedzowy nt. oglądanych kreskówek.
• Ustalenie „Sieciakowych zasad bezpieczeństwa”.
• Konkurs plastyczny „Drużyna Sieciaków”


KLASY IIIa i IIIb

     W ramach zajęć kółka informatycznego uczniowie klas trzecich wzięli udział w kursie „Poznaj bezpieczny Internet” znajdującym się na platformie „Dzieci w sieci”.

Kurs składał się z ośmiu modułów i obejmował następującą tematykę:
• O Internecie
• Podawanie danych osobowych
• Znajomi w sieci
• Niebezpieczne treści
• Niegrzeczni w sieci
• Komputeromania
• Wirusy – Świrusy.

Po ukończeniu kursu wykonali rysunkowy kodeks postępowania w Sieci.


KLASA IV

     Uczniowie klasy IV wzięli udział w dwóch kursach znajdujących się na platformie „Dzieci w sieci”.
Pierwszy kurs„3… 2… 1… Internet” składał się z siedmiu modułów.
     Podstawowym celem zajęć było przekazanie wiedzy na temat efektywnego korzystania z Sieci jako alternatywy do zachowań ryzykownych takich, jak: - cyber przemoc, - spotkania z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, - upublicznianie danych osobowych, - piractwo w Sieci, - nadmierne korzystanie z Internetu. Każda kreskówka poświęcona była innej formie zagrożenia, którą użytkownicy kursu poznają przez pryzmat przygód Kuby, Ani, Sandry, Szymona i Piotrka – uczniów szkoły podstawowej. W każdym module kreskówka podzielona jest na dwie części – przerwa następuje w sytuacji wyboru bohatera pomiędzy zachowaniem bezpiecznym a ryzykownym. Każdy film posiada dwa zakończenia do wyboru – pozytywne (bezpieczne zachowanie bohatera) i negatywne (ryzykowne zachowanie bohatera).

     Drugi kurs „Bezpieczna przygoda w Internecie” miał na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej Internetu i sposobów jego wykorzystywania. Składał się z siedmiu modułów poruszających następujące tematy:

• O Internecie
• Podawanie danych osobowych
• Znajomi w sieci
• Niebezpieczne treści
• Przemoc w sieci
• Uzależnienie
• Zakupy w Sieci


KLASY V i VI

     Uczniowie klas V i VI wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Owce w szkole”.

     Celem projektu jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii.

     Poprzez serię zabawnych kreskówek uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami:
• Ochrona przed zagrożeniami czyli bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych technologii.
• Netykieta czyli zasady dobrego wychowania w wirtualnym świecie.
• Krytyczne myślenie wobec dostępnych w Internecie treści.

     Po zakończonych zajęciach uczniowie odwiedzili stronę projektu „Owce w Sieci” (Sheeplive.eu) na której znaleźli krótkie i zabawne gry oparte na motywach z filmów oraz malowanki i plakaty z radami dotyczącymi odpowiedzialnego zachowania w Internecie.

     Na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę ścienną dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu, raz drugą z pracami dzieci.bezp55 (27 kB)     Po przeprowadzonych zajęciach dzieci są bardziej świadome niebezpieczeństw, na jakie mogą natrafić w Internecie oraz znają zasady bezpiecznego i efektywnego korzystania z Sieci.

Ceryfikat
 
Szkoła Podstawowa w Zelczynie, ul. Szkolna 2, 32-051 Zelczyna, tel./fax.: 012-270-60-21, e-mail: spzelczyna@wp.pl