Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2019/2020
 
autyzm
warsztaty
herbatka
konkurs
Julia
wystawa
tydzień mocy 2
pluszowy mis
konferencja
list do Królowej
tydzień mocy
ślubowanie
mała książka
karta pierzego
tabliczka mnożenia
virtual quest
sprzątanie świata
moduł woda
1 września
  

Szkoła w Zelczynie już po raz drugi z tytułem „Szkoły Uczącej Się”

Mija już prawie 10 lat gdy do naszej szkoły nieśmiało wkroczyły elementy OK, a my postanowiliśmy spróbować. To było to!

Idea oceniania kształtującego (OK) dotarła do Polski w 2002 r. z Wielkiej Brytanii, gdzie stwierdzono, że tego typu podejście skutecznie podnosi efektywność nauczania uczniów. A tego właśnie chcieliśmy. Taką szansę dostaliśmy, gdy nasza szkoła przystąpiła do programu Szkoły Uczącej Się. Od kilku lat, krok po kroku wdrażaliśmy na naszych lekcjach strategie oceniania kształtującego. Dzięki nim nasi uczniowie chcą się uczyć, są aktywni i bardziej odpowiedzialni za swoje uczenie się. Nie baliśmy się podejmować wyzwań, jakie pojawiały się podczas wdrażania kolejnych strategii. Udowodniliśmy to 16 grudnia 2016 roku podczas Panelu Koleżeńskiego. Spotkanie zakończyło się nadaniem szkole jako pierwszej w gminie (i jak do tej pory jedynej) a także jednej z niewielu w województwie małopolskim, tytułu Szkoły Uczącej Się.

Nie poprzestaliśmy jednak na tym. Kolejnym etapem naszej pracy było zmierzenie się z „procedurą kłopotu”. Zaczęliśmy od zidentyfikowania umiejętności kluczowej, z której opanowaniem nasi uczniowie mają trudność. Zaplanowaliśmy zmiany w sposobie nauczania mogące pomóc uczniom w przezwyciężeniu tej trudności i pracowaliśmy nad ich doskonaleniem. Podsumowaliśmy nasza pracę na Konferencji Upowszechniającej, która odbyła się w naszej szkole 22 listopada 2019 roku. Uczestniczyli w niej dyrektorzy i nauczyciele z 6 szkół. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli :

- Pan Marek Marzec – kierownik wydziału edukacji przy UMiG Skawina
- Ks. Józef Motyka – proboszcz parafii w Krzęcinie
- Pan Tomasz Hanusiak – sołtysa wsi Pozowice
- Pan Janusz Śmiech – sołtysa wsi Zelczyna
- Pani Anna Pierzchała – przedstawicielka Rady Rodziców


Konferencja zakończyła się nadaniem naszej szkole drugiego tytułu Szkoły Uczącej Się. Poniżej zamieszczamy relację z przebiegu konferencji, jej autorką jest asystentka-trenerka naszej szkoły z CEO, pani mgr Aleksandra Cupok.

„Gdy w styczniu 2016 roku p. Dyrektor Teresa Dąbrowska wraz ze swoimi nauczycielami podsumowała dwuletnią pracę w IV edycji programu CRS2 nie spodziewałam się, że będę tak częstym gościem w ich szkole. Bo ta historia nie zakończyła się wraz z otrzymaniem pierwszego Tytułu SUS, ta historia ma swój ciąg dalszy ... To opowieść o wytrwałości, cierpliwości i odpowiedzialności. O konsekwencji, sile i walce z własnymi słabościami. To opowieść pisana dzień po dniu, godzina po godzinie, w czasie zwykłej niezwykłej pracy przez nauczycieli, uczniów i rodziców.

Współpracując ze Szkołą miałam okazję towarzyszyć Zespołowi Nauczycieli w planowaniu zmiany i budujących ją działań. Po utrwaleniu bazy edukacyjnej opartej na strategiach oceniania kształtującego w ramach CRS2 szkoła kontynuowała pracę w Klubie SUS. Nauczyciele rozpoczęli cykliczne działania wspierające umiejętność czytania ze zrozumieniem. Ta cenna i bardzo uniwersalna kompetencja była rozwijana zarówno w kontekście rozwiązywania zadań edukacyjnych, jak i codziennych czynności w klasie, szkole i w domu. Ćwiczyli się w tym wszyscy, cała społeczność szkolna. Nauczyciele pogłębiając swój warsztat pracy w ramach praktyki nauczycielskiej - Analiza Prac Uczniów (APU) planowali i analizowali proponowane uczniom zadania edukacyjne. Wszystko po to, aby dzieci i młodzież na każdym etapie edukacyjnym mogła rozwijać swoje umiejętności. Całość mocno oparta o kryteria sukcesu pozwalała na planową i systematyczną pracę na każdych zajęciach. Oprócz zadań edukacyjnych wszystkie czynności i działania z uczniami było oparte o rozumienie tekstu czytanego, począwszy od wejścia do klasy, przez polecenie zajęcia miejsc wg zapisanego kodu, kończąc na realizacji zadań edukacyjnych. Długofalowe, spójne, cykliczne działania całej społeczności przyniosły spodziewany efekt i 22 listopada Szkoła Podstawowa w Zelczynie po raz drugi otrzymała Tytuł SUS.
Jednak to nie koniec tej opowieści. Już planując listopadową konferencję Gospodarze mieli pomysł na dalsze działania, na kolejną odsłonę jakości... Droga Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, Liderki, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice - pięknie dziękuję za to, co za nami i czekam na więcej :)

Praca z Wami to prawdziwa przyjemność, a możliwość wspólnego uczenia się była zaszczytem...

Danuta Wicher


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia


Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 12-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu