Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2019/2020
 
autyzm
warsztaty
herbatka
konkurs
Julia
wystawa
tydzień mocy 2
pluszowy mis
konferencja
list do Królowej
tydzień mocy
ślubowanie
mała książka
karta pierzego
tabliczka mnożenia
virtual quest
sprzątanie świata
moduł woda
1 września
  

KARTA PIESZEGO

Już od wielu lat cyklicznie w naszej szkole prowadzone są zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jego adresatami są uczniowie klasy drugiej, którzy stają się samodzielnymi użytkownikami dróg. Głównym celem tych zajęć jest kształtowanie i utrwalanie właściwych postaw, a także przypomnienie podstawowych zasad obowiązujących pieszych.

Uczniowie klasy II b przez cały tydzień rozwiązywali zagadki, rebusy, wykonywali zadania wymagające znajomości: zasad przekraczania jezdni i przejazdów kolejowych, kategorii znaków drogowych i ich znaczenia, barw na sygnalizatorach świetlnych. Poznali elementy drogi, podawali numery alarmowe, wiedzieli, jakie informacje należy podać, gdyby byli świadkami wypadku drogowego, wskazywali miejsca bezpiecznej zabawy. Uczyli się również udzielania pierwszej pomocy.

Nagrodą za ogrom trudnej pracy były „Karty Pieszego”, które dzieci otrzymały po sprawdzeniu przez zaproszonych gości poziomu zdobytej wiedzy. Umiejętności dzieci kontrolowali pracownicy Straży Miejskiej, którzy z dużym zaangażowaniem oceniali pracę dzieci, udzielali dodatkowych rad dotyczących bezpieczeństwa na drodze. I choć to tylko taki wewnętrzny, szkolny „dokument”, jest on świadectwem posiadanej podstawowej wiedzy z wychowania komunikacyjnego.


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia


Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 12-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu