Strona główna | Szkoła | Historia | Osiągnięcia | Świetlica | Kronika | Publikacje | Galeria | Biblioteka | Dla rodziców
    Ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2019/2020
 
autyzm
warsztaty
herbatka
konkurs
Julia
wystawa
tydzień mocy 2
pluszowy mis
konferencja
list do Królowej
tydzień mocy
ślubowanie
mała książka
karta pierzego
tabliczka mnożenia
virtual quest
sprzątanie świata
moduł woda
1 września
  

Moduł WODA

Panowie Marek Marzec, kierownik Wydziału Edukacji UMiG w Skawinie oraz Tomasz Stawowy, dyrektor CKiS w Skawinie przekazali naszej szkole Moduł WODA za najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty (ze szczególnym uwzględnieniem wyniku z matematyki, jaki uzyskali uczniowie byłych klas ósmych, czyli 8 stanin!). Przekazane materiały opracowane zostały przez zespół z Centrum Nauki Kopernik, a przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII. Moduł zawiera pomoce dla ucznia i nauczyciela, które umożliwiają przeprowadzenie ciekawych doświadczeń i eksperymentów zarówno na lekcjach przyrody, fizyki, chemii, biologii, geografii, jak również na zajęciach pozalekcyjnych w szkole bądź w terenie. Wykorzystując pakiet Moduł WODA można m.in. wzbudzić u uczniów zainteresowanie światem przyrodniczym, kształtować umiejętność twórczego i kreatywnego myślenia oraz zdolność weryfikacji informacji. Podczas lekcji uczniowie będą rozwijać kompetencje XXI wieku pozostając aktywnymi oraz zaangażowanymi w proces badawczy oraz otrzymają możliwość obserwacji, wykonywania pomiarów i przeprowadzania eksperymentów.

Co pozwala nartnikowi utrzymać się na powierzchni?
Czy ze skały można "wycisnąć" wodę?
Czy soczyste cytryny przewodzą prąd?
Jak zbadać zjawisko dyfuzji czy osmozy?

To tylko nieliczne inspirujące pytania, na które uczeń może odpowiedzieć wykorzystując odpowiednie doświadczenia i eksperymenty.

Moduł WODA mogą wykorzystywać nie tylko uczniowie szkoły w Zelczynie, ale także uczniowie i nauczyciele innych szkół, bowiem zestaw będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym placówkom z terenu gminy.
Chętnych serdecznie zapraszamy!


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia


Szkoła Podstawowa w Zelczynie, 32-051 Wielkie Drogi, tel./fax.: 12-270-60-21, e-mail: sp@zelczyna.eu